Leieprisene stiger mer enn forventet i Oslo

  • Leieprisene stiger mer enn forventet i Oslo
    Leieprisene stiger mer enn forventet ifølge Boligbyggs siste prisoversikt.

Boligbyggs prisoversikter over husleie viser sterkere vekst enn forventet.

Fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år økte leieprisene for leiligheter i Oslo med 1,9% og ligger nå 5,3% høyere enn i fjor på samme tid. Snittprisen i Oslo er 12.400 kroner i måneden. I sentrum Vest er gjennomsnittlig pris 13 300 pr måned. Leieprisveksten er høyere enn forventet i første kvartal. Det forventes også vekst i neste kvartal, men deretter en utflating. Sammenlignet med forrige topp i 2002, har leieprisene økt med 48% nominelt og med 24,1% mer enn den alminnelige prisstigningen (konsumprisveksten var 24,2% fra februar 2002 – februar 2014). 

Les mer på våre prissider her


Relaterte artikler

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Leieboerforeningen arrangerer Bjørnåsendagen Søndag 30. november arrangerer Leieboerforeningen Bjørnåsen-dagen i det nye utleieprosjektet til Selvaag på Søndre Nordstrand. Arrangementet er en del...

Utleiere må endre leiekontraktene 11 utleiefirmaers leiekontrakter er sjekket av Forbrukerombudet, fire av dem må nå rydde opp i leiekontrakten når det gjelder vedlikeholdsplikt. Vi...

Flere vil bli medlem i Leieboerforeningen Leieboerforeningen har så langt i år opplevd en kraftig vekst i nye medlemmer. Hittil i år har foreningen snart fått 1200 nye medlemmer. I fjor m...