EU-valget

Valget til EU parlamentet har avstedkommet mange kommentarer i norske medier. Valget er også temaet for siste nyhetsbrev fra International Union of Tenants hvor Leieboerforeningen sitter i styret.


  • Publisert: mandag 26 mai, 2014 - 18:00
  • Skrevet av:
  • Stikkord: Boligpolitikk, EU  • EU-valget
    Tross store kampanjer var det bare knapt 40 prosent som stemte ved EU-valget. De høyre-ekstreme EU-motstanderne var de som hadde størst fremgang.

I nyhetsbrevet finner du mer informasjon om hvilke partier som gjorde det bra og dårlig og hvor mange delegater partiene nå fått. I tillegg er det også informasjon om hva som rører seg i leieboerlobbyen i Brüssel.

Nettsidene til IUT er også et utmerket utgangpunkt hvis du søker fakta og informasjon om boligsituasjonen og -politikk i en rekke andre land og regioner.

Les mer:


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.