Utleieboliger: Oslo kommune i kjøpsmodus

Kjøp: 96 nye kommunale boliger, hvorav 30 i vestlige bydeler
Salg: 32 nye kommunale boliger, hvorav 27 i indre by øst-bydelen

  • Utleieboliger: Oslo kommune i kjøpsmodus
    Kommunen er godt i gang, men har fortsatt en stor jobb å gjøre, skriver Ivar Johansen på sin blogg.

Dette er status for kommunale utleieboliger fra 15. mai fjor og fram til i dag, og før OBOS-avtalen. Tøyenavtalen representerer et skifte for sosial boligpolitikk i Oslo. Kommunen gikk da fra å selge og kvitte seg med kommunale utleieboliger, til en avtale om at Oslo kommune fram til 2017 netto skal øke med 600. Det kommunale foretaket Boligbygg tok straks signalene: omfattende kjøpspolitikk, nedbygging i indre by øst, og større spredning av den kommunale boligmasse. De er godt i gang, selv om det er et godt stykke fram.  Jeg merker meg også at det nå bevisst jobbes for en mer differensiert sammensetning av kommunale utleieboliger i indre by øst. Det er for mange små leiligheter. Særlig er det mangel på familieleiligheter. Det er derfor viktig når kommunen i denne perioden er kjøpt 11 familieleiligheter i Gamle Oslo og 8 på Grünerløkka, skriver Ivar Johansen på sin Blogg.

Kjøpet av de 617 OBOS-utleieboligene er et kraftig bidrag til å nå målene, men bare for den andel av boligene som ligger utenfor indre-by-øst. Jeg vil anta at salget vil representere en netto tilvekst av ordinære kommunale utleieboliger på mellom 300 og 400. De øvrige vil bli brukt til kvalitetsøkning, hvor man samtidig kvitter seg med tilsvarende antall boliger med dårlig standard, eller til boliger til andre grupper.

Kommunen er godt i gang, men har fortsatt en stor jobb å gjøre. Både når det gjelder antallet boliger, flere større leiligheter, og: i større grad ta hele byen i bruk.

kilde: Ivar Johansens Blogg


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...