OBOS-kjøpet gir bedre kommunale utleieboliger

Kjøpet av OBOS-utleieboligene gir flere boliger, hever kvaliteten, reduserer belastningen på Tøyen, skriver bystyrepolitiker Ivar Johansen (SV) på sin Blogg

  • OBOS-kjøpet gir bedre kommunale utleieboliger
    OBOS-kjøpet er et kinderegg ifølge Ivar Johansen. Det gir flere kommunale utleieleiligheter, en kvalitetsheving av eksisterende boligmasse og demper presset på Gamle Oslo/Tøyen.

En en av de gode tingene med Tøyen-avtalen er at kommunen gikk fra å være en kommune som solgte unna kommunale utleieleiligheter til å bli en kommune som kjøper boliger.

Avtalen om kjøp av 617 utleieboliger fra OBOS representerer nettopp et slikt brudd. Fra SVs side har vi vært kjent med, og lagt premissene for kjøpet, og hvordan leilighetene skal brukes. Byrådssaken om kjøpet avgis av Byrådet 22. mai, og skal så behandles i bystyret.

Et av premissene er at kjøpet IKKE skal føre til flere kommunale utleieboliger i Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo. De av OBOS-boligene som ligger der skal først og fremst benyttes til å kunne kvitte oss med de aller dårligste kommunale utleieboligene. Evt også etablere omsorgsboliger eller boliger for f.eks. funksjonshemmede. Mao: en kvalitetsheving.

Et annet premiss er at bydel Gamle Oslo og Tøyen skal selge 200 av deres kommunale utleieleiligheter, og som en konsekvens av dette får bydelen mulighet til å plassere boligsøkene - 200 boliger - i andre deler av byen, dog ikke i Sagene eller Grünerløkka.

Kjøpet gir

  • flere kommunale utleieleiligheter
  • en kvalitetsheving av eksisterende boligmasse
  • demper presset på Gamle Oslo/Tøyen 

 

Les mer:


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.