Leieboerforeningen vil ha bedre husleiestøtte

Byrådet sendte i begynnelsen av april ut på høring forslag til ny forskrift om husleietilskudd til beboere i tidligere regulerte leieligheter. I det store og hele er forskriften en videreføring av den midlertidig støtteordningen som ble innført i år 2000.

  • Leieboerforeningen vil ha bedre husleiestøtte

Det er likevel et par punkter Leieboerforeningen reagerer sterkt på. For det første advarer foreningen mot å låse ordningen for å hindre at flere beboere kan få støtte. Foreningen vet at det er beboere som snart vil oppfylle enten alderskravet på 67 år eller botidskravet på 20 år, og mener det er urimelig at disse ikke skal få støtte til husleie. 

Videre foreslår byrådet at det ikke lenger skal være et krav at støttemottaker enten må 67 år eller ha en botid på minst 20 år. Istedet foreslår byrådet ett nytt kriterie - at beboeren må være over 65 år. Dette innebærer i såfall at alle som er under 65 år vil falle ut av ordningen fra 2015 uavhengig av botid.

Leieboerforeningen ber også byrådet åpne for at ektefelle eller registrert samboer skal kunne overta støtten dersom om den andre parten dør eller flytter fra boligen. Vi ber også byrådet om at støtteordningen justeres i takt med prisutvikling og leiepriser.

Husleiestøtten til beboere i tidligere husleieregulerte boliger omfatter pr i dag under 60 personer og gjelder i Oslo.

På årsmøte 20 mai vil leieboerforeningen vise en dokumentarfilm om noen av beboerne som bodde i regulerte boliger og orientere mer om ordningen. Kan du ikke delta - kan du følge årsmøte og debatten direkte eller i opptak på internett ved å klikke her.

Les mer:


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...