LbF-debatten: Ny renessanse for leieboligen?

Det bygges nye utleieboliger over hele landet. Profesjonelle, seriøse utbyggere satser sammen med kommunene og Husbanken på nye og gode utleieboliger.

  • LbF-debatten: Ny renessanse for leieboligen?
    Selvaags første nye utleieprosjekt ligger på Bjørnåsen syd i bydel Søndre Nordstrand.

Opptak av debatten klikk her

I Oslo er Selvaags første nye 100 leieboliger på Bjørndal klare for innflytting. Selvaag og andre seriøse utbyggere kommer med flere nye leieboliger de neste månedene. 

Hva ligger bak denne interessen for leiesektoren? Er det naiv optimisme, rendyrka kommersialisme eller en ny forståelse for at leieboliger er en viktig del av det norske boligmarkedet? Er leiesektoren moden for fornyelse og nytenkning. Er det bra for leieboere at vi får flere utleieboliger eller bør fokuset ligge på å få leieboere over i egne eierboliger?

Leieboerforeningen har invitert noen tilhengere og motstandere av en økt satsing på leiesektoren. Esben Svalastog (Selvaag) og Lars Aasen (LbF) tror det er smart å satse på nye leieboliger. Per Jæger (Boligprodusentene) og Christian Dreyer (Eiendom Norge) er slett ikke enige. Og hva mener du? 

Styreleder i Lbf, Therese Ustvedt, holder en innledning før debatten.

 

Christian V. Dreyer, Eiendom Norge Lars Aasen, Leieboerforeningen Per Jæger, Boligprodusentene Esben Svalastog, Selvaag Realkapital

 

Tid&Sted:
Tirsdag 20. mai kl 19:00-20:30 på Håndverkeren kurs og konferansesenter, Sangersalen, Rosenkrantzg 7, v/ Hotel Bristol. (Debattmøte begynner etter Lbfs årsmøte).

Kaffe/te | Gratis entre | Åpent for alle

Les mer:

 

 


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.