Delta i vår medlemsundersøkelse


  • Publisert: torsdag 08 mai, 2014 - 18:28
  • Skrevet av:
  • Stikkord: LbF-nytt  • Delta i vår medlemsundersøkelse
    Det tar 6-7 minutter å fylle ut medlemsundersøkelsen.

Leieboerforeningen sendte 8. mai 2014 ut en spørreundersøkelse til alle medlemmene i Leieboerforeningen som har registret seg med epostadresse.

Medlemsundersøkelsen er et ledd i å gjøre foreningens tjenester og tilbud til medlemmene bedre og mer målrettede. Siste større medlemsundersøkelse ble gjennomført i 2011, og mange av spørsmålene er de samme som i 2011. Det betyr at vi kan sammelikne svarene og se om det er endringer.

Har du ikke mottatt epost med lenke til spørreundersøkelsen, kan det være at du har et spamfilter som har fjernet eposten. Sjekke boksen med spammeldinger. Alternativt kan det være at du har registrert deg med feil epostadresse. Logg inn på medlemssidene for å korrigere kontaktinfo eller ta kontakt med Leieboerforeningen. 

Hvis du ikke ønsker å delta setter vi pris på at du klikker på lenken som sier at du ikke vil delta. Dermed unngår du at vi sender deg påminnelse senere. 


Er det andre spørmål til undersøkelsen er du velkommen til å ta kontakt.

 

 


Relaterte artikler

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke? Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mener at oppsigelse av leieforhold skal skje skriftlig ved brev. En oppsigelse pr epost er ikke tilstrekkelig og det vil være nødvendig med en lovendring for at en epostoppsigelse skal være gyldig. Samtidig presiserer departementet at en domstol kan komme til et annet resultat. Inntil en domstol tar stilling til dette er det derfor fortsatt uklart om en oppsigelse pr epost er gyldig eller ikke. KMDs uttalelse er likevel viktig.

Leieboerforeningen med ny styreleiar 19. mai avholdt Leieboerforeninga årsmøte på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo. Val-komiteens leiar Christian Hellevang gjorde greie for komiteens innstilling, og meldte at styreleiar og nestleiar på eiga hand hadde ytra ønske om å bytte plass.

Årsmøte 2015 og boligdebatt Leieboerforeningens ordinære årsmøte er 19. mai kl 17:30 på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter i Oslo (Sangerhallen), Rosenkrantzgate 7 (ved Hotel Bristol). Etter årsmøte følger LbF-debatten som er åpen for gratis og åpen for alle.

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette