Årsmøte og boligdebatt

Årsmøte i Leieboerforeningen arrangeres 20. mai på Håndverkeren. Saksdokumenter legges nå ut fortløpende og medlemmer som har saker de ønsker behandlet må sende dette til styret innen fristen 6. mai.

  • Årsmøte og boligdebatt
    - Vi skal som et prøveprosjekt streame årsmøte og det påfølgende debattmøte slik at alle som bor utenbys eller av som av andre grunner ikke kan delta, likevel kan se hva som skjer, sier Lars Aasen

- Nytt av året er at årsmøtet blir filmet og overført direkte på internett. Dette er et tilbud til våre medlemmer som bor utenbys eller som av andre grunner ikke har anledning til å delta. Vi har stadig flere medlemmer som bor utenfor Oslo og vi ønsker å tilby disse en mulighet til å delta, sier mangeårig leder i foreningen, Lars Aasen. 

Åpent debattmøte
Etter årsmøtet blir det som vanlig boligdebatt og denne er åpen for alle. For første gang på mange år bygges det nå nye utleieboliger og vi spør om vi står foran en ny vår i leiesektoren, eller om dette bare er et kortvarig utslag av et krisepreget boligmarket. Vi henter inn profilerte mostandere og tilhengere i eie/leie-debatten og lover en spennende og interessant debatt.

Også debattmøte blir streamet til nett.

Kaffe/te

Gratis adgang | Ingen påmelding 

Les mer om arrangementet her


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.