Kraftig fall i leieprisene i Oslo

  • Kraftig fall i leieprisene i Oslo
    Lars Aasen i Leieboerforeningen er glad for at leieprisene faller, men tror gleden blir kortvarig. (Foto: Tore Fjeld)

Prisen for en 1-roms leilighet i Oslo er 10,7 prosent lavere enn på samme tid i fjor, ifølge ny statistikk. Også andre steder i landet går prisene ned.

Prisoversikten fra Utleiemegleren for mars viser at det nå i snitt koster 8007 kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo. Det er en nedgang på 4,2 prosent fra februar og er 10,7 prosent lavere enn samme måned i fjor.

En 2-roms leilighet kostet 10.929 kroner i mars, noe som er en nedgang på 2,3 prosent fra måneden tidligere, mens en 3-roms leilighet i snitt koster 13.861 kroner å leie i måneden, ned 2,3 prosent. 

Utleiemegleren har omtrent 8000 boliger i sin portefølje, og er dermed på langt nær respresentative for hele leiemarkedet, men tallene gir en pekepinn om hvor prisene ligger.

Skyldes svakt boligmarked
Leieboerforeningen er imidlertid positive til et fall i leieprisene.

– Vi synes det er veldig bra dersom det viser seg at tallene fra Utleiemegleren stemmer. Det kan være et utslag av uroen i boligmarkedet, sier Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen til Dine Penger.

– Er det vanskelig å få solgt boligene og selgerne ikke får det de vil for den, vil det komme flere leieboliger på markedet. Prisene er nå på et så høyt nivå at vi synes det er veldig fint om det roer seg litt, sier han. 

Aasen tror imidlertid ikke at prisene vil fortsette å falle.

– Det er ingen grunn til å tro at presset på leiemarkedet vil avta. Det er fortsatt stor etterspørsel etter gode leieboliger. Folk tar stadig mer og lengre utdanning og de flytter til storbyene. Arbeidsledigheten er lav, så etterspørselen vil ikke avta, mener Aasen. 

– Vil stige igjen 
Bjørn Erik Øye ved Prognosesenteret forteller at prisnedgangen på leiemarkedet er et resultat av den kraftige økningen i tilbudet.

– Gjennom høsten ifjor var det mange som slet med å få solgt boligen sin til den prisen de ønsket og derfor valgte å leie ut i stedet. Det gir på kort sikt en prisnedgang.

Han tror dette er et forbigående fenomen:

– Størstedelen av leieboligene i Norge eies av private utleiere. Så fort boligprisene stiger igjen, vil mange forsøke å selge disse boligene, mener Øye som tror at leieprisene vil stige igjen.

Mange ledige boliger 
Utleiemegleren peker også på det store antallet utleieboliger som en årsak til prisfallet på leiemarkedet.

– Leiligheter fortsettes å pøses inn i utleiemarkedet. Bare i Oslo er det nå 200 flere utleieleiligheter i markedet enn ved inngangen av mars. Totalt er det nærmere 2100 ledige utleieleiligheter, sier daglig leder for Utleiemegleren Frogner, Geir Skogheim i en pressemelding.

Han legger til at dette er et sjeldent høyt antall ledige boliger og at det er spesielt mange ledige 2-roms utleieboliger.

– Fremover forventer vi at antall boliger i leiemarkedet bare vil øke. Isolert sett så ville nok dette gi et markert press nedover på leieprisene, men vi forventer også at det vil bli flere leietagere i markedet utover våren. Det gjør at vi venter små endringer i leieprisen utover våren og sommeren, sier Skogheim.

Lars Aasen mener prisendringene også kan skyldes sesongvariasjoner. 

– På denne tiden av året er det ganske lite trøkk på leiemarkedet. Erfaringsmessig vil det nok ta seg opp mot sommeren og tidlig høst, sier Aasen.

Resten av landet 
Det er ikke bare i Oslo at prisene har gått ned. Ifølge tallene fra Utleiemegleren, har prisen på en 3-roms leilighet i Trondheim gått ned med 8,1 prosent fra februar til mars. På ett år er det likevel en oppgang på 1,5 prosent.I snitt kostet det 13.100 kroner å leie en 3-roms leilighet i Trondheim i mars 2014.

– Enkelte studenter har allerede nå begynt å se etter utleiebolig til studiestart. Dette går greit ettersom det fortsatt er mange ledige leieobjekter i markedet, sier daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Marianne Wallin i pressemeldingen.

Stavanger 
I snitt kostet det 11.842 kroner å leie en 2-roms leilighet i Stavanger i mars, dette er en oppgang på 0,1 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 6,7 prosent.

– Det er fortsatt relativt mange ledige boliger til leie og dette gir innvirkning på leieprisene man oppnår. Leietageren har flere boliger å velge mellom, så det er avgjørende å prise boligene korrekt, sier daglig leder for Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Romerike 
I snitt kostet det 9450 kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike i mars 2014, dette er en oppgang på 9,7 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 10,8 prosent.

Bergen 
I snitt kostet det 14.209 kroner å leie en 3-roms leilighet i Bergen i mars 2014, dette er en oppgang på 0,7 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 5,6 prosent.

– I høst fikk vi en del henvendelser fra boligeiere, som ikke fikk solgt boligen og derfor ønsket å leie den ut isteden. Dette har vi mindre av nå, noe som kan tyde på at salgsmarkedet går bedre igjen eller at boligselgere har justert 

prisforventningene noe, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Drammen og Bærum 
Leieprisene i Drammen, Asker og Bærum har holdt seg stabile fra februar til mars.

Kilde: DinePenger

Mer om priser hos Utleiemegleren her


Relaterte artikler

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Leieboerforeningen arrangerer Bjørnåsendagen Søndag 30. november arrangerer Leieboerforeningen Bjørnåsen-dagen i det nye utleieprosjektet til Selvaag på Søndre Nordstrand. Arrangementet er en del...

Utleiere må endre leiekontraktene 11 utleiefirmaers leiekontrakter er sjekket av Forbrukerombudet, fire av dem må nå rydde opp i leiekontrakten når det gjelder vedlikeholdsplikt. Vi...

Flere vil bli medlem i Leieboerforeningen Leieboerforeningen har så langt i år opplevd en kraftig vekst i nye medlemmer. Hittil i år har foreningen snart fått 1200 nye medlemmer. I fjor m...