Nytt nettsted for kritisk boligforskning

 

Critical Housing Analysis er et nyetablert nettsted for publisering av korte forskningsartikler knyttet til bolig.

Det nye nettstedet har en ambisjon om å oppfordre til innovativ, kritisk og utfordrende boligforskning. Det skal ikke erstatte rollen til vitenskapelige tidsskrifter, men hensikten er å være en arena for diskusjon og raske tilbakemeldinger på nye ideer og metoder for boligforskere rundt om i verden.

En annen ambisjon og forventning er at nettstedet skal bidra til å etablere et internasjonalt forskningsnettverk.  Redaktørene for nettstedet består av anerkjente boligforskere fra Europa, blant andre Peter Boelhouwer, OTB Research Institute/Delft University of Technology (Netherlands), Suzanne Fitzpatrick, Heriot-Watt University (UK) og Christine Whitehead, London School of Economics/University of Cambridge (UK). Fra Norge kommer Per Åhrén (Husbanken).

Husbanken har også støttet nettstedet med kompetansetilskuddsmidler. 

Her finner du Critical Housing Analysis 

Kilde: Husbanken


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...

Ikke fjern leieboers kjøpsrett ved seksjonering Leieboerforeningen mener det er et stort tilbakeskritt å fjerne leieboers rett til å kjøpe boligen hun leier om eier beslutter å seksjoner denne,...