359 millioner til nye studentboliger

  • 359 millioner til nye studentboliger
    Regjeringen vil bygge 1.259 nye studentboliger i løpet av året. Oslo, Trondheim og Bergen får flest.

Til sammen 1.259 nye studentboliger skal bygges i løpet av året. De store studentbyene Oslo, Trondheim og Bergen får flest nye boliger.

Det skal bygges 276 nye studentboliger i Oslo, 174 studentboliger i Trondheim og 140 studentboliger i Bergen.

– Vi har valgt å tildele om lag tre firedeler av tilskuddene til pressområdene, fordi vi mener at behovet er størst på disse stedene. Samtidig ser vi at det også er behov for flere studentboliger andre steder i landet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Kunnskapsdepartementet bevilger omtrent 359 millioner kroner til bygging av 1.259 nye studentboliger.

– Nå er det viktig at studentsamskipnadene holder trykket oppe på utbyggingen, slik at vi får god fremdrift i prosjektene, sier Isaksen. 

Kilde: Hegnar Online


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.