LbF utvider åpningstiden og øker bemanningen


  • Publisert: torsdag 13 mars, 2014 - 18:33
  • Skrevet av:
  • Stikkord: LbF-nytt  • LbF utvider åpningstiden og øker bemanningen
    - Leieboerforeningen opplever kraftig medlemsvekst og økt etterspørsel etter våre tjenester. Vi svarer på dette med å øk tilgjengelighet og bemanningen, sier daglig leder Lars Aasen.

Leieboerforeningen opplever en uvanlig medlemsvekst. Som følge av dette utvides åpningstidene og bemanningen økes.

Fra mandag 31. mars 2014 utvider Leieboeforeningen åpningstidene igjen. For ett år siden innførte foreningen langåpent til kl 19:00 på tirsdager. Tilbudet er godt mottatt med stadig økt trafikk. Nå går foreningen ett skritt videre.

- Vi utvider åpningstidene med en time om morgen og ettermiddag. Det betyr at kontoret vil holde åpent fra kl. 09:00 til kl 15:30 alle dager unntatt tirsdag. Tirsdag fortsetter vi med kveldsåpent og er tilgjengelig fra kl 10:00 til kl 19:00. Dette innebærer at åpningstidene utvides med 50 %. På denne måten blir det enklere for publikum å få tak i oss, sier daglig leder Lars Aasen.

Leieboerforeningen har også styrket seg på bemanningenssiden, og har utvidet førstelinjen bestående av juridiske konsulenter med 40 %. På denne måten skal vi klare å møte den kraftige medlemsveksten vi har hatt de siste fire - fem månedene. Caroline Wergeland begynte som ny juridisk konsulent i mars.

Aasen forteller at de også har satt igang et arbeid med videreutvikle saksbehandlermodulen på nettsidene. Vi har gode erfaringer med den nye chatte-tjenesten. Men vi kan videreutvikle dette enda videre. Utgangspunktet for den nye saksbehandlermodulen er det samme brukergrensesnittet vi finner på flere sosiale medier, som for eksempel Facebook. Medlemmene og saksbehandler møtes på "veggen" og kan dele dokumenter og bilder og andre elementer. Saksbehandlingen kan skje i real-time eller når det passer. Det blir enkelt for medlemmer og saksbehandler og følge tidslinjen og hva som har skjedd i saken. Datasikkerheten blir selvfølgelig meget godt ivaretatt.

- Leieboerforeningen er den største og den ledende organisasjonen for leieboere i Norge. Vi har medlemmer over hele landet og må hele tiden oppdatere oss for å møte den økende og yngre medlemsmassen. Men samtidg er vi også et godt tilbud til de som ikke kan eller vil være elektroniske. Telefon, møter, brev og telefaks er fortsatt en stor del av vår hverdag, sier Lars Aasen.


Relaterte artikler

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Leieboerforeningen arrangerer Bjørnåsendagen Søndag 30. november arrangerer Leieboerforeningen Bjørnåsen-dagen i det nye utleieprosjektet til Selvaag på Søndre Nordstrand. Arrangementet er en del...

Flere vil bli medlem i Leieboerforeningen Leieboerforeningen har så langt i år opplevd en kraftig vekst i nye medlemmer. Hittil i år har foreningen snart fått 1200 nye medlemmer. I fjor m...

Bebuarmakt og prisregulerte bustadar i Danmark I Skandinavia skiljer Noreg seg ut med den marknadsstyrte leigesektoren. Både Sverige og Danmark har store, regulerte leigesektorar. Den danske modell...