Behov for private studentboliger

  • Behov for private studentboliger
    Daglig leder i leieboerforeningen, Lars Aasen, LbF, Finansminister Siv Jensen og Martin Gustavsen, leder Leieboerforeningen, avd. Midt-Norge.

Hvilke rammevilkår er nødvendige for å få private aktører til å studentboliger. Dette var temaet på møte mellom finansminister Siv Jensen, Frost Holding, Norsk Studentorganisasjon (NSO) og Leieboerforeningen (LBF) i Trondheim 25. februar.

Daglig leder Rune Pedersen i Frost Holding fortalte finansministeren at det i dag er mer lønnsomt å drive utleie av kontorer og næringseiendom, enn studentboliger.

– Årsaken er at utgifter til bygging og drift av næringseiendom mottar avskrivning i henhold til skattereglementet. Denne avskrivningsmuligheten er der fordi det er høy slitasje på slike eiendommer. Vår erfaring er at studentboliger krever minst like mye vedlikehold, sier han.

Få bor i studentboliger
– Studentsamskipnadene har i dag en dekningsgrad på omtrent 15% og betyr det at de fleste studenter leier i det private leiemarkedet. Flere studentboliger vil lette presset på leiemarkedet, og er derfor en fordel for alle. Dersom det er private aktører som eier og drifter studentboliger, vil Leieboerforeningen kunne spille en rolle i å bistå studentene i forhold til rettigheter og plikter og dialog mot utleier, sa daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen.

Rune Persen i Frost Holding
Ola Magnussen Rydje i Norsk Student-
organisasjon

Aasen sa også at det generelt er behov for flere utleieboliger, og at det er nødvendig å finne fram til rammer som stimulerer flere profesjonelle aktører til å satse på dette feltet.

Leder av Norsk Studentorganisasjon, Ola Magnussen Rydje, sa at studenter ikke er i motstandere av at private aktører bygger og drifter studentboliger så lenge det gjennomføres uten statlige subsidier eller på annen måte kan negativt kan påvirke studentsamskipnadenes posisjon i markedet.

Prispress
Siv Jensen sa på møtet at det er et problem at studentene mangler boliger i og rundt studiestedene. Dette skaper utfordringer i det ordinære utleiemarkedet fordi prisene presses, samtidig som det videre skaper problemer i omsetningen av nye og brukte boliger. Klarer vi å få på plass bedre virkemidler i alle disse leddene, får vi bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Lederne for Frost Holding, NSO og Leieboerforeningen overleverte finansministeren en felles uttalelse hvor de sier seg enige om at det er behov for profesjonalisering av det private leiemarkedet for studenter.

Les felles utalelse fra LbF, FROST og NSO her


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...