Her blir ingen kastet ut - uansett

  • Her blir ingen kastet ut - uansett
    Uforutsigbar atferd som ikke tolereres andre steder ingen hindring, her blir ingen kastet ut.

I en rehabilitert bygård i Oslo gjøres det alvor av at alle skal bo trygt og godt. Det er høyt under taket slik at ingen av beboerne skal risikere å miste boligen grunnet uønsket adferd.

Målet er å tilby en permanent bolig til noen av de som kanskje sliter mest med å etablere seg i det 

Boligtilbudet består av elleve samlokaliserte leiligheter for mennesker med alvorlig psykiske lidelser kombinert med omfattende rusmiddelbruk, og særlige behov for booppfølging og botrening.  Leilighetene ble rehabilitert og satt i stand i 2006. Botiltaket er et samarbeid mellom Oslo kommune som eier av prosjektet, Kirkens Bymisjon, Lovisenberg Sykehus og med finansiell støtte fra Husbanken.

Ingen mister boligen på grunn av oppførsel
Boligene skal være et lavterskeltilbud for de som har en uforutsigbar atferd som ikke tolereres i vanlige boligområder. Ingen beboere mister boligen som følge av atferd eller hendelser i boligen. Disse beboerne har gjerne et livslangt behov for varige tjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Booppfølging
I tilegg til bygningsmessige tiltak er det lagt opp til at oppfølgingstjenestene på stedet skal bidra til at beboerne kan bli boende i sine boliger så lenge de selv ønsker. Derfor er det to ansatte på dagtid og sovende nattevakt i boenheten og inngangspartiet har kontor for de ansatte.

Større kontroll over eget liv
Det stilles ingen krav til behandling eller endring hos beboerne, men tiltaket har som målsetting å bidra til at den enkelte får større kontroll over eget liv. Leilighetene fremstår som ordinære boliger.

Forsterket materialvalg
Detaljer og materialbruk i boligene er mer slitesterke enn vanlig. Derfor er det brukt ståldører i alle inngangsdører, rustfrie vasker på bad med spesielt utformede opphengsbrakketter og ekstra robuste gipsplater på veggene. Alle rør og føringer i vegger og himlinger er også bygget inn for å ikke bli skadet. Det er også en egen tidsbryter på platene til komfyren.

Sikkerhetsmessig er det installert en porttelefon og plastbrikker i stedet for nøkler av hensyn til beboergruppen.

Den minste leiligheten er på 12 m2, og de øvrige varierer mellom cirka 30 - 40 m2. Det er felles uteareal med sittegruppe og grill. Trapperommet fungerer også som uformelt fellesareal innvendig. Standarden på boligene er enkel.

Leikontrakter etter husleielovens bestemmelser
Alle beboerne har vanlige leiekontrakter etter husleieloven i tillegg til egne samarbeidsavtaler med personalet. Beboerne tilhører Lovisenberg sykehussektor og hører alle hjemme i de tre bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St.Hanshaugen. Det er også St. Hanshaugen bydel som forvalter boligene. Kirkens Bymisjons «Natthjemmet» driver tjenestene på oppdrag fra Oslo kommune.

Kilde: husbanken.no 


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...