Fra leie til eie i Narvik

  • Fra leie til eie i Narvik
    15 kommunale leietakere i Narvik har blitt boligeiere med hjelp av kommunen og Husbankens virkemidler. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

15 husstander har fått mulighet til å gå fra å være kommunale leietakere til å bli boligeiere i Narvik de siste to årene. Kommunens gode bruk av Husbankens startlån og tilskudd har gjort dette mulig.

Etter etablering av et boligkontor i 2011 har Narvik kommune fått større muligheter til å skape en helhetlig tjeneste som ser flere boligsosiale virkemidler samlet. I løpet av to år har 15 husstander fått bistand gjennom lån og tilskudd til å eie bolig selv, i stedet for å leie bolig kommunalt.

– Det kan virke som om det eksisterte et uforløst potensiale for kjøp av rimelige, nøkterne leiligheter blant kommunale beboere i Narvik, sier rådgiver Petter Rønning ved Boligkontoret i Narvik.

Skape trygghet
Mange av de kommunale leietakerne i Narvik har ikke hatt andre vanskeligheter enn lav inntekt i form av pensjon eller uførepensjon. Da boligkontoret ble etablert innførtes tidsbegrensning på leiekontrakter, først på tre år, så fornyelser på ett år. I den forbindelse har boligkontoret samtaler med beboerne, hvorpå spørsmålet om de ikke heller kan og vil ordne seg bolig på det private markedet bringes opp.

– Det er viktig å gå gjennom økonomien med søkere, både før låneopptak og etter et eventuelt kjøp. Vi skal være ærlige om hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Å skape trygghet gjennom bruk av fullfinansiering, tilskudd til etablering og fast rente over 10 år, er gode verktøy for å lykkes, forklarer rådgiveren.

Det er mange fordeler ved å eie egen bolig. Man blir sjef i eget liv og får ta del i den økonomiske utviklinga, for å nevne noen.

Overta kommunal bolig
Noen av boligkjøperne har også fått anledning til å overta den kommunale boligen de bodde i. I starten kom Narvik boligstiftelse med gode innspill og tips om personer som var stabile betalere, og som hadde bodd lenge i boligene sine. Boligstiftelsen tok takst av boligene, og boligkontoret startet samtaler med leietakere i forbindelse med utgåtte leiekontrakter.

– Noen trenger kanskje en ny ettårs leiekontrakt, slik at man kan gå rolig frem, og da får de selvsagt det, sier Rønning.

Seks kommunale boliger er solgt til beboerne, en av dem tilrettelagt for rullestolbruker. Inntekten fra boligsalgene bruker boligstiftelsen til andre prosjekter, for eksempel til Villaveien 62 som er et leilighetsbygg med fellesrom for utviklingshemma ungdom, samt et annet bygg med boenheter for personer i aktiv rus.

Skape gjennomstrømming
Gode resultater og positive historier sprer seg fort, og kommunen opplever at gode initiativer kommer fra mange kanter. Flere suksesser i dette arbeidet har blitt mulig med hjelp fra boligstiftelsen, rus og psykiatri-enheten, krisesenteret i Narvik, NAV, boligmeglere med flere.

Kommunen har ambisjoner om å redusere ventetida for personer som står på venteliste for kommunal utleiebolig. Dermed er den helt avhengig av å skape gjennomstrømming i boligene kommunen har til disposisjon. En kommunal leietaker som er i stand til å kjøpe bolig gir dermed en dobbelt positiv effekt; leietakeren blir herre i eget hus og en annen vanskeligstilt overtar plass i leieboligen.

Gjeld og lave inntekter
Den største utfordringa i arbeidet, er i følge rådgiveren, at leietakerne ofte har annen usikret gjeld. Smålån og kreditter må vanligvis refinansieres for at boligkjøpet skal bli mulig.

– Blir dette et høyt beløp ut over boligens verdi, må søker gjøre en jobb selv først for å komme i posisjon til å ta opp boliglån, sier Rønning.

Ei annen utfordring er at husholdningene ikke har store summer å rutte med. Og boliger med lav pris har ofte lav standard. Er det overskudd på husholdningsbudsjettet, oppfordrer rådgiveren til fast sparing med tanke på fremtidig oppussing.

– Å ha sitt eget hjem gir en trygg base i livet, og det ligger en egen selvfølelse i det å komme hjem til noe som er sitt eget. Dette er saker som ligger mitt hjerte nært, og er en av de beste delene med å arbeide med Husbankens virkemidler, sier rådgiveren. 

 

Kilde: Husbanken.no


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.