Skyhøye inkassogebyrer

  • Skyhøye inkassogebyrer
    Maksimalsatsen for et inkassokrav i Sverige er 180 kroner. I Norge er det inntil 85 ganger dyrere.

Maksimalsatsene for inkassogebyrer mot privatpersoner er fra 640 til 15 360 kroner per sak avhengig av kravets størrelse. I Sverige er tilsvarende sats 180 kroner uavhengig av kravets størrelse.

Av Stig Rusten, Aleneforeldreforeningen 

I tillegg tilkommer høye forsinkelsesrenter og andre gebyrer i forbindelse med utleggsforetninger og forliksrådsbehandling. Inkassoloven gir den som har ett inkassokrav rett til å få dekket nødvendige kostnader ved inndrivingen og inkassoforskriften har maksimalsatser som varierer i forhold til kravets størrelse. Aleneforeldreforeningen opplever stadig vekk at inkassobyråene krever maksimalsatser når de ifølge loven kun har rett til å få dekket nødvendige kostnader. Dette innebærer at inkassogebyrene blir urimelig høye og de som rammes påføres alt for store utgifter. Mens maksimalsatsen i Sverige er 180 kroner for ett inkassokrav tar inkassoselskapene i Norge seg inntil 85 ganger høyere betalt for å utføre den samme tjenesten. 

Når inkassobyråene selger tjenesten fakturahåndtering overfor næringslivet, har vi fått opplyst fra flere selskaper at de tar fra 40 kroner for å sende en faktura eller purring. Dette forteller hva som er den egentlige kostnaden ved å sende ut et brev i inkassosaker. Det er samme datamaskiner og utstyr som blir benyttet i produksjonen av fakturaer og purringer som i produksjon av brev i inkassosaker. Men når byråene kaller produksjonen av fakturaer for inkasso, mangedobles de såkalte kostnadene.     

Inkassobransjen har gjennom mange år hatt enorme inntekter fra høye gebyrer. Mange av de  som utsettes for inkasso har lave inntekter og opplever ekstra store belastninger som følge av skyhøye gebyrer. De er en svak part ovenfor grådige selskaper som utnytter sin posisjonen ved å  kreve seg betalt langt ut over det de har rett til. Bransjen viser gjennom sin kyniske utnytting av folks problemer at de ikke er villige til å rette seg etter gjeldende regler. Inkassobyråene må derfor i langt større grad kontrolleres og rammes inn av ett strammere lovverk. Det er heller ikke i samfunnets interesse at inkassoselskapene tar seg urimelig godt betalt ved innkrevningen. Det gjør ikke kravene enklere å inndrive, og medfører kun økte betalingsproblemer og dårligere levekår for de som rammes. Aleneforeldreforeningen krever at myndighetene bruker de virkemidler de har, reduserer inkassosatsene og samtidig rydder opp i de useriøse forholdene i bransjen.  

www.aleneforeldreforeningen.no 


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Advarer unge førstegangskjøpere Mange frykter at det siste rentekuttet vil gjøre boligmarked enda hetere og advarer unge boligkjøpere mot å ta opp for mye gjeld. De store bankene ...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...