Dobler husleien på fylkeskommunale boliger

  • Dobler husleien på fylkeskommunale boliger
    Fylkeskommunen i Troms vil ha markedsleie på boligene sine. Dette kan bety en fordobling av husleia. Leieboerforeforeningen oppfordrer beboerne tll å ta kontakt når de får brev om leieøkningen. (Foto: Manxruler Wikimedia CC-SA 3,0)

Fylket skal spare fem millioner kroner i året på å doble husleien for fylkeskommunale boliger.

Fylkesrådet skal nå vurdere å innføre markedspris i forbindelse med utleie av fylkeskommune boliger. I dag har fylket totalt 157 leiligheter til utleie, med 117 av leilighetene i Tromsø. Ved en justering opp til markedsprisen betyr det at husleien fordobles for leietakerne, sammenlignet dagens pris.

– Leieprisene på de fylkeskommunale enheten vi har, har i flere år vært betraktet som svært lave i forhold til markedsprisen. Vi er av den oppfatningen av at boligtilbudet ikke skal bli sett på som «skjult lønn» for ansatte, og vil derfor at den skal gjenspeile det generelle prisnivået i markedet, forteller Ivar B. Prestbakmo, fungerende fylkesrådsleder.

– Ikke over natten
Utleieboligene er i dag i hovedsak brukt som et virkemiddel for rekruttering av ny arbeidskraft, eller som et tilbud til ansatte i området hvor boligmarkedet er trangt. Boligene i Tromsø er fordelt i kategorier, der leietakere innen tannhelse, utdanning og administrasjon i fylkeskommunen opptar mesteparten av boenhetene.

– Det blir riktig å si at prisene kan bli doblet, men det vil ikke skje over natten. Dette er noe som blir gjort over en treårsperiode, det i all hovedsak i forhold til de ulike leieavtalene som foreligger, sier Prestbakmo, som presiserer at økningen ikke kan skje før hver enkelt kontrakt med leietaker tillater prisøkningen.

Ifølge fylkesrådets saksdokumenter innebærer prisøkningen en årlig inntektsøkning på cirka fem millioner kroner etter tre år.

Sparetiltak
Slik prisene er i dag koster en toroms leilighet på Håpet, utleid i regi av fylkeskommunen, 1104 kroner per kvadratmeter i året. Til sammenligning mener byrådet at en tilsvarende utleieenhet i samme område, med samme standard ligger på 2250 kroner per kvadratmeter i året.

Et annet regnestykke gjort fra området rundt Stakkevollan, viser en husleieøkning på rundt 1700 kroner per kvadratmeter i året, noe som er over dobbel pris sammenlignet med dagens takst.

Ikke subsidiere
– Det er forståelig at leietakerne ikke ønsker en slik drastisk økning, men fylkeskommunen, sett i lyset av den økonomiske situasjonen, kan ikke subsidiere boliger ved lav leiepris, sier Prestbakmo, som også bekrefter at økningen blir en del av fylkets sparetiltak.

I dag har 69 av leietakerne en kontrakt som strekker seg inntil tre år, mens 41 leietakere har leid enheten i over en treårsperiode. Sistnevnte fikk fra 1.januar i år en leieprisøkning på linje med markedspris, og vil derfor ikke bli nevneverdig påvirket av prisøkningen.

Kilde: Tromso.no

OBS:
Leieboerforeningens advokat Anne Mette Hardnes Skåret anbefaler leieboerne å få vurdert om leieøkningen til fylkeskommunen er lovlig når den kommer. Dette kan Leieboerforeningens advokater bistå med.


Relaterte artikler

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Leieboerforeningen arrangerer Bjørnåsendagen Søndag 30. november arrangerer Leieboerforeningen Bjørnåsen-dagen i det nye utleieprosjektet til Selvaag på Søndre Nordstrand. Arrangementet er en del...

Utleiere må endre leiekontraktene 11 utleiefirmaers leiekontrakter er sjekket av Forbrukerombudet, fire av dem må nå rydde opp i leiekontrakten når det gjelder vedlikeholdsplikt. Vi...

Flere vil bli medlem i Leieboerforeningen Leieboerforeningen har så langt i år opplevd en kraftig vekst i nye medlemmer. Hittil i år har foreningen snart fått 1200 nye medlemmer. I fjor m...