Svartlamoen lever i beste velgående


  • Publisert: søndag 09 februar, 2014 - 13:01
  • Skrevet av:
  • Stikkord: Boligpolitikk  • Svartlamoen lever i beste velgående
    På Svartlamoen finner vi den femetasjes høye bygården som er bygget av tre, og Norges høyeste av sin type.

Svartlamon er Norges siste festning for hippier og kontrakultur, skapt etter tiår med kamp mellom folk og maskiner. Annerledesnabolaget har blitt et sted der ingenting fungerer som normalt – og likevel fungerer svært bra.

Områdets var fra gammelt av trehusbebyggelse for arbeidsfolk. Etter krigen ble området mer og mer fylt opp med næring, og så sent som på 70-tallet ble en rekke gamle trehus ble revet for å gi plass til blant annet EC Dahls bryggeri og Norske Meierier.

Konflikten mellom husrom for mennesker og boltreplass for maskiner er ganske vanlig i historien om norske nabolag. Konsekvensen den fikk for Svartlamon er derimot ganske spesiell.

Folkekamp med kunst
Kampen mellom folk og industri nådde sitt høydepunkt på 90-tallet, da nabolagets Beboerforening ble stiftet. Formålet var å bevare de gamle og sjarmfulle trehusene, og å sikre bytrønderne tilgang til billige, sentrumsnære boliger. Beboerne fikk etter hvert overtaket i striden mot rivningsplaner og ekspanderende industritomter, ikke minst takket være innsats fra kulturpersonligheter som Håkon Bleken og Håkon Gullvåg. De to kunstmalerne skapte en veggdekorasjon i protest mot de upopulære planene til Trondheim Kommune, og satte striden på den nasjonale dagsordenen. I 1998 var krigen over: området skulle bevares, og bystyret kjøpte ut en av de største bedriftene i nabolaget og tilbød dem tilhold et annet sted.

Eat the rich
Den historiske slåssingen over området har skapt et annerledesnabolag det finnes få av i landet. I 2001 ble det vedtatt av strøket skulle være et ”byøkologisk forsøksområde” med fokus på beboersosialisme, forsøk, utprøving og feiling når det gjelder lokal kultur og næringsdrift, kommunale tjenester og en rekke andre felt. Vedtaket var startskuddet til en alternativ revolusjon i området. 

I dag er Svartlamon det nærmeste vi kommer en norsk utgave av fristaden Christiania i København. Her finner du et åndelig fristed og siste utpost for de siste seige hippiene, venstreraddiser og andre som sogner til motkulturer og alternativ tankegang. Fellesmentaliteten er kjennetegnet av anti-kapitalisme, felles avgjørelser og en særnorsk selvråderett for området. Dette har gitt verden merkverdige fenomener som Gratisbutikken, der penger ikke er tillatt siden alt er kostnadsfritt, eget sjakklag for nabolaget, og rock- og kulturfestivalen Eat the Rich, der Petter Stordalen og co. neppe er på gjestelisten. Festivalen er, naturligvis, gratis.

Beboerkampen for området ble kronet med en skikkelig suksesshistorie i 2011, da nabolagets første nybygg på år og dag sto ferdig. Den femetasjes bygården er bygget av tre, og Norges høyeste av sin type.

Artikkelen er skrevet av Jonas Wærstad  som er journalist i Boligmani.no

Hele artikkelen kan du lese her

 

 


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.