Hammerfest dobler husleia for svakstilte

  • Hammerfest dobler husleia for svakstilte
    Hammerfest kommune risikerer å måtte sette svakstilte kommunale beboere på gata.

Bevegelseshemmede Elsa Wilhelmsen har fått varslet en økning i husleia på 3.177 kroner til 8.200 kroner fra høsten av.

Elsa frykter dermed at hun må ut av boligen, siden hun ikke vet hvordan hun skal betale økningen, skriver Finnmark Dagblad.

Økningen er varslet for hele 104 av Hammerfest Eiendom KFs leietakere fra høsten av. I følge Stein Wiggo Olsen i rådet for likestilling av funksjonshemmede rammer dette minstepensjonister, uføretrygdede, innvandrere og funksjonshemmede rammes av dette. 

Kommunestyret vedtok før jul i fjor og innføre  “gjengs leie” som er en variant av markedsleie, men som gjerne ligger noe under markedsprisen. Tidligere ble husleien for disse beboerne fastsatt til ca 20 % av inntekten til leieboerne.

Leder av det kommunale foretaket Hammerfest Eiendom sier at denne ordningen medførte forskjellsbehandling av leietakere og at de fikk husleie som dekket de faste kostnadene for bygget. 

Hammerfest Eiendom har totalt 277 utleieboliger og tilsammen 231 vil bli berørt av den nye beregningsmåten for husleiefastsettelse.

Kilde: Finnmark Dagblad


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...