Markedsleiepriser fra FINN

  • Markedsleiepriser fra FINN
    FINN viser forventet markedsleie. Tallene fra FINN er en viktig kilde for å danne seg et bilde av prissituasjonen på leiesektoren i Norge.

Leieprisene økte med 6 prosent i 2013, og dyrest er det i Stavanger og Oslo. Dette viser tallene fra FINN som publiserer halvårstall for leieprisene i de største byene i Norge. Tallene er annonserte leiepriser og er en god indikator for markedsleie.

Det er viktig å være klar over at tallene inneholder en feilkilde ved at den annonserte prisen ikke behøver å være den faktiske leieprisen som partene blir enige om. Det finnes eksempler  på at utleiere overvurdere hvor mye de kan få pr mnd i husleie og er nødt til å sette ned prisforventningen. Motsatt kjenner vi tilfeller hvor utleiere bevisst opererer med såkalte lokkepriser for å få så mange som mulig på visning som så kan overby hverandre.

Vi vet lite om  dette slår ut på leieprisstatistikken fra FINN og eventuelt hvordan, men for Oslo som også har andre priskilder ser det ut til at leieprisene fra FINN sammenfaller med tallene fra Boligbygg og Utleiemegleren.

Målingene til FINN viser oss forventet markedsleie. I tillegg har FINN som er den klart mest omfattende webportalen  for leie og utleie i Norge, tatt med historiske data. Tallene fra FINN er en viktig kilde for alle som ønsker å danne seg et bilde av prissituasjonen i leiesektoren i Norge.  

Tabell 1: Gjennomsnittlig månedsleie for leiligheter i de største byene fra 2005 til 2013

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
2. kv.

2013
4. kv.

Oslo

7661

7979

8742

9690

9576

9866

10614

11302

11614

11718

Bergen

6854

7195

8081

9044

8811

9202

9869

10524

10975

11231

Trondheim

6558

6841

7358

7955

7916

8257

8922

9618

10035

10254

Stavanger

5949

6498

8227

10216

9972

10012

10506

11534

12295

12228

Asker&Bær.

5837

6193

6901

7670

7595

7856

8447

9212

9569

9701

Kristiansand

5787

6096

6841

7876

7781

7897

8138

8362

8478

8410

Tromsø

5880

6532

7283

7967

7360

7594

8153

8820

9488

9940

Norge snitt

5309

5654

6370

7035

6800

7044

7435

7905

10013

10176

   

 

Tabell 2: Gjennomsnittlig månedsleie for ulike leiligheter i de største byene i 4. kvartal 2013

 

Hybler

1-rom

2-rom

3-rom

4-rom+

Gjennomsnitt

Oslo

7218

8855

11421

13778

16724

11718

Bergen

6165

7739

10305

12662

15608

11231

Trondheim

6036

7610

10176

12553

15479

10254

Stavanger

7024

8598

11604

13521

16467

12228

Asker&Bærum

5654

7228

9794

12151

15096

9701

Kristiansand

3532

5106

7672

10029

12975

8410

Tromsø

5346

6920

9486

11843

14789

9940

Norge snitt

5563

7137

9703

12060

15005

10176


Gjennomsnittsstørrelse kvadratmeter (BOA/P-ROM):
Hybel: 20
1-rom: 35
2-rom: 55
3-rom: 70
4-rom: 100
5-rom+: 130
Gjsn alle: 57

 

Les pressemelding fra Finn.no

Les rapporten fra Finn.no


Relaterte artikler

Advarer unge førstegangskjøpere Mange frykter at det siste rentekuttet vil gjøre boligmarked enda hetere og advarer unge boligkjøpere mot å ta opp for mye gjeld. De store bankene ...

Alle vil til byen Boligprisene i de skandinaviske hovedstedene stiger langt sterkere enn resten av landet. – Vi ser den samme trenden i hele Skandinavia: Bolig...

Ny rapport bekrefter utflating i leiepriser Ny rapport bekrefter bildet som har tegnet seg over flere måneder. Det er en klar utflating av leieprisene i Oslo, og mye taler for at dette kommer ti...

Utleiere må endre leiekontraktene 11 utleiefirmaers leiekontrakter er sjekket av Forbrukerombudet, fire av dem må nå rydde opp i leiekontrakten når det gjelder vedlikeholdsplikt. Vi...

Leieprisene faller videre Oktober-oversikten fra Utleiemegleren tegner bildet av et leiemarked under lavtrykk med fallende priser. I Oslo kostet det i snitt 8.515 kroner per må...