Vil fjerne krav til standard på utleieboliger

 • Vil fjerne krav til standard på utleieboliger
  Mudassar Kapur (H) vil fjerne en fordyrende krav til leieboliger. Det betyr at utleieboliger kan få reduserte krav til dagslys, vindusstørrelser, reduserte lydkrav, bodplass og takhøyde

Høyres boligtalsmann Mudassar Kapur varsler at Høyre vil jobbe for fjerne en rekke krav til utleieboliger.

– Studenter som trenger tak over hodet, klarer seg fint uten egen sportsbod og utsikt, sier Mudassar Kapur til Dine Penger.

Høyres boligpolitiske talsmann går inn for lette på kravene som i dag stilles for å leie boliger og som er en del regjeringens arbeid med nye plan- og bygningsloven som skal på høring til våren.

Med unntak av punktene som går på helse og sikkerhet, mener Mudassar at kravslisten er firkantet, byråkratisk og unødvendig.

Ifølge han rammes både boligeiere og leietakere, ved at utleieklare boenheter i blant annet kjelleretasjer må stå tomme.

– Flere av kravene handler om ren bekvemmelighet. Det er fint å ha stor takhøyde og mye dagslys, men hvis en student greier seg uten, hvorfor skal vi nekte utleie og heller la denne boenheten stå tom? spør stortingsrepresentanten.

Disse kravene vil Kapur til livs

Høyres boligtalsmann vil fjerne de tekniske bokravene som ikke omhandler helse og sikkerhet. Her er fem av dem:

 • DAGSLYS
  Arealet av vinduer skal være over 10 prosent av gulvarealet, for å gi nok dagslys i rommet.
 • UTSIKT
  Underkanten av vinduer skal ikke være høyere enn 0,9 meter over gulvet, for at «utsyn skal være tilfredsstillende.»
 • LYD
  Leiligheter skal skilles med lydisolerende egenskaper som «sikrer tilfredsstillende lydforhold med hensyn til luft- og trinnlyd».
 • SPORTSBOD
  Leiligheter skal ha utvendig sportsbod på minimum 5 kvadratmeter, i tillegg til tre kvadratmeter innvendig bod (skap kan erstatte inneboden i små ettroms-leiligheter).
 • TAKHØYDE
  Skal være minst 2,2 meter, og bør ikke være under 2,4 meter

– Alle leietakere er potensielt offer for disse reglene, ved at boligtilbudet blir mindre og prisene presses. Ved å fjerne alle unødvendige bestemmelser som ikke går på sikkerhet, kan flere leie ut deler av boligen sin, og vi letter på trykket i utleiemarkedet, sier han.

Les hele saken hos DinePenger


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...