Forenklinger i TEK vil gi billigere boliger

  • Forenklinger i TEK vil gi billigere boliger
    - Dette er første gang myndighetene foreslår å redusere kravene i TEK. De siste 25 årene har man bare lagt på fordyrende krav, sier Per Jæger i Boligprodusentene.

Regjeringen foreslår forenkling av TEK 10 som går på å endre fire krav knyttet til tilgjengelighet. Hvis forslaget blir gjennomført, vil eksempelvis en to roms leilighet på vel 32 kvadratmeter kunne bli 200.000 kroner billigere ved en kvadratmeterpris på 50.000, uttaler adm. direktør Per Jæger i interesseorganisasjonen Boligprodusentene.

– Vi er svært takknemlig for at den nye regjeringen kommer med dette forslaget så raskt. Det har vært mye diskusjoner i media om saken. Derfor er det spesielt positivt at myndighetene til de grader gjør noe med arealutnyttelsen i boligene våre for å bidra til å få ned byggekostnadene. Dette er et av de riktige grepene som nå kunne gjøres for å kunne tilby gode og rimeligere leiligheter til folk flest, kommenterer adm. direktør Per Jæger hos Boligprodusentene. - Dette er første gang myndighetene foreslår å redusere kravene i TEK. De siste 25 årene har man bare lagt på fordyrende krav, så dette initiativet fra regjeringen er virkelig grunn til å feire, forsetter Jæger.

Les regjeringens forslag

Les mer på bygg.no

 


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...

Ikke fjern leieboers kjøpsrett ved seksjonering Leieboerforeningen mener det er et stort tilbakeskritt å fjerne leieboers rett til å kjøpe boligen hun leier om eier beslutter å seksjoner denne,...