Må folk fryse ihjel før vi gjør noe?


 
Oslo kommune bryter sine forpliktelser etter lov om sosiale tjenester i NAV når folk må sove ute, skriver Ivar Johansen. (Foto: Jedudedek Wikimedia cc-sa-2.5) 

Kirkens Bymisjon måtte avvise 16 bostedsløse natt til mandag. Det var ikke rom i herberget. Natt til tirsdag sto enda flere i kø for å få en seng for natta.

- I natt har jeg sovet i et søppelrom på St. Olavs plass, sa Kjell Gunnar Holten (49) til Osloby.no, mens han graver ut en røyk med den ene hånden og finner frem lighter med den andre. Etter en lang og «varm» vinter opplevde Oslos innbyggere at kulden virkelig festet grepet i helgen som var. Noen merket det mer på kroppen enn andre. Holten var blant dem.

Ivar Johansens (SV) skriver på sin blogg at byens bostedsløse gang på gang opplever at det er et knapphetsgode å få dekket det helt fundamentale behov som en seng å sove i. Og det overraskende er: Samtidig som politisk ansvarlig byråd hver eneste vinter gjentar festtalene, og garanterer at ingen skal være tvunget til å sove ute, ser vi gjennom nyhetsoppslag at virkeligheten er en annen.

Oslo kommune bryter sine forpliktelser etter lov om sosiale tjenester i NAV. For å omskrive litt en uttallelse fra advokat Geir Lippestad: Hvis det ikke hadde vært for organisasjoner som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, hadde folk frosset og sultet i hjel i dette landet, og da kunne vi ikke ha snakket om menneskeverd på samme måte som vi gjør i dag. Hvis avisoverskriften hadde vært: 10 bostedsløse døde under ei bru på Grønland, hva skulle vi sagt til barna våre? «Jo, vi visste de var der, men vi gjorde ikke noe»?

Samtidig blir jo dette litt paradoksalt når flertallet i Oslo bystyre i fjor vedtok et forbud mot å sove utenbys i Oslo sentrum: "I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på veier eller plasser i tettbebygd strøk er overnatting, camping, telting eller lignende forbudt, uten særskilt tillatelse fra kommunal myndighet." Om politiet derfor nå reelt skal følge opp politivedtektene må mange av byens bostedsløse puttes i kasjotten. Da får de en seng å sove i.......

Jeg tar et initiativ og ber Byrådet orientere bystyret om hva som skal til for å sikre tilstrekkelig akuttovernatting hver dag, hele året, og før det skjer katastrofer.

Kilde: Ivar Johansens Blogg 


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...

Ikke fjern leieboers kjøpsrett ved seksjonering Leieboerforeningen mener det er et stort tilbakeskritt å fjerne leieboers rett til å kjøpe boligen hun leier om eier beslutter å seksjoner denne,...