Vil fjerne dansk husleieregulering

  • Vil fjerne dansk husleieregulering
    Venstre-politiker Søren Pind skaper voldsom boligdebatt ved å foreslå husleiereguleringsloven i Danmark fjernet.

Den danske husleiereguleringen er gammeldags og bør liberaliseres, sier Søren Pind (Venstre). Et rystende forslag, svarer den danske boligministeren Carsten Hansen.

Boligminister Carsten Hansen fra Sosialdemokratenec tar sterk avstand fra utspillet og sier at forslaget fra Pind er i strid med Venstres politikk.

Den danske husleiereguleringsloven innebærer at en rekke leieboere hvert år får satt ned ulovlig høy husleie med tusenvis av kroner hver måned.

- Husleiereguleringen er et utttryk for en politisk reguleringsmodell som stammer fra perioden etter 2. verdenskrig, sier Søren Pind. Partiet Venstre forsøkte å ta et oppgjør med denne reguleringsmodellen i 1998. Det gikk ikke særlig bra og etterlot et dypt sår i partiet. Men jeg mener nå  likevel at vi burde liberalisere husleieloven og selge unna en del av de almenne boligene, sier Pind

Pind understreker at han ønsker markedsleie bare skal gjelde ved nyutleie, ikke for allerede eksisterende leieavtaler.

Boligminister Carsten Hansen
 
Boligminister Carsten Hansen er rystet over forslaget om å fjerne husleiereguleringsloven.

Et rystende forslag 
Den danske regjeringen sier de er målløse over Søren Pinds liberaliseringstanke, og boligminister Carsten Hansen (Socialdemokrat – tilsvarende vårt A) betegner forslaget fra Pind som «rystende og epokegørende».

- Forslaget vil få voldsomme konsekvenser for husleienivået i de større byene om prisene slippes fri, sier han.

- Jeg vil understreke at det er fullstendig uakseptabelt for denne regeringen og gjennomføre noe slikt. Det ville bety at helt alminnelige mennesker med lave inntekter ikke ville ha en sjans til å få et sted at bo i for eksempel København. 

Kilde: Politikken.dk


Relaterte artikler

Oslo har de høyeste leieprisene Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) per 4. kvartal 2016 viser at Oslo fortsetter å ha det høyeste leienivået i Norge. Stavanger har derimot falt og ligger under sentrale områder i Bergen og Trondheim.

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke? Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mener at oppsigelse av leieforhold skal skje skriftlig ved brev. En oppsigelse pr epost er ikke tilstrekkelig og det vil være nødvendig med en lovendring for at en epostoppsigelse skal være gyldig. Samtidig presiserer departementet at en domstol kan komme til et annet resultat. Inntil en domstol tar stilling til dette er det derfor fortsatt uklart om en oppsigelse pr epost er gyldig eller ikke. KMDs uttalelse er likevel viktig.

Berlin strammer inn på husleieregueringen Berlin har vært kjent som en god by for leietakere, men de siste årene har husleienivået steget raskt også her. Med med enn 40.000 nye innbyggere hvert år, er det nå et stort press på leiemarkedet. Tildligere har husleienivået for leietakere vært regulert, men nå skal også leien reguleres ved nye kontraktsinngåelser.

Leieboerforeningen med ny styreleiar 19. mai avholdt Leieboerforeninga årsmøte på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo. Val-komiteens leiar Christian Hellevang gjorde greie for komiteens innstilling, og meldte at styreleiar og nestleiar på eiga hand hadde ytra ønske om å bytte plass.