Kjenner du til matrikkelen?

  • Kjenner du til matrikkelen?
    Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, og de fleste av oss vil i løpet av livet ha bruk for å hente ut informasjon herfra. Her finnes opplysninger om alle eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger (Foto: Colourbox)

Matrikkelen gir deg opplysninger om tekniske forhold og pålegg om bruk. Det kan være nyttig om du skal kjøpe bolig.

Registeret med det kryptiske navnet er et av landets viktigste. Men mange er ikke klar over hvor stor nytte de kan ha av det. 

– Alle kjenner folkeregisteret, og mange vet hva Enhetsregisteret er. Men matrikkelen, som er det tredje av landets grunndataregistre, er mye mer ukjent, sier salgs- og markedsdirektør Sindre Landmark i Norsk Eiendomsinformasjon

Eiendomsinformasjon
Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, og de fleste av oss vil i løpet av livet ha bruk for å hente ut informasjon herfra. Her finnes opplysninger om alle eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

Registeret omfatter informasjon om blant annet 3,9 millioner bygninger, og all informasjonen er offentlig tilgjengelig.

Inneholder mye
– Alle eiendommer har et matrikkelnummer, som består av gårds- og bruksnummer. Man kan også finne matrikkelnummeret ved å søke på adresse på nettstedet Infoland.no, sier Landmark.
Matrikkelen gir opplysninger av teknisk art om alle bygninger, enten det er romfordeling eller bruksområder.

– Men den inneholder også mange andre nyttige opplysninger, for eksempel om eierforhold som ikke er tinglyst. 

Du kan få vite om det er registrert grunnforurensing på en tomt, eller om det er verneverdige kulturminner på eiendommen.

– Slik informasjon er spesielt viktig hvis man skal kjøpe en eiendom. Det er ikke alle disse opplysningene du automatisk får av en eiendomsmegler, sier Sindre Landmark.

Gamle avtaler
En opplysning som er nyttig å ha kjennskap til før man kjøper bolig, er om nåværende eier leier ut deler av huset uten at det er foretatt en bruksendring i matrikkelen. Da er det ikke lovlig. Slik informasjon skal alltid ligge i registeret.

– Matrikkelen kan også gi informasjon om pålegg som gjelder bruk av grunn eller bygninger og om private avtaler som fortsatt kan være rettslig bindende.

Matrikkelen har en flere hundre år lang historie i Norge, men innholdet er blitt endret flere ganger. Sist ved den nye Matrikkelloven som trådte i kraft i 2010.

Det er kommunene som forvalter matrikkelen. Kommunalt ansatte som har gått på kurs i matrikkelføring legger inn og endrer informasjon i registeret.


Relaterte artikler

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Tips til deg på boligjakt Det kan være vanskelig å få tak i en leiebolig i de større byene, og særlig rundt studiestart koker det i leiemarkedet. Du bør generelt beregne god tid for å finne et sted å leie, begynn gjerne med en gang du får svar på hvor du skal studere. Det er ofte ekstra press på sentrumsnære områder, utforsk derfor også gjerne de litt mindre sentrale strøkene.

Stor forskjell på depositumskontoer Det er ikke uvesentlig hvor utleieren din plasserer depositumspengene dine. Renta varierer mye fra bank til bank. Det samme gjør gebyret for depositumskontoen, men gebyret er det utleieren som skal betale.

Fem grunner til at du bør leie bolig Du risikerer å gå i minus hvis du eier for kort.

Derfor må du støvsuge bak kjøleskapet Minst én gang i året bør du støvsuge bak kjøle­ska­pet. Hvis ikke kan støvet kan føre til overoppheting.