Pessimistene får skylda

  • Pessimistene får skylda

Statistisk sentralbyrå har nedjustert prognosene for boligprisutviklingen de kommende årene. Forskningsleder Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå (SSB) trekker inn psykologiske faktorer.

Nå får pessimister får skylden for prisfall. Boligprisene kommer til å falle 2,2 prosent neste år, ifølge ferske tall fra SSB. 

- Vi må trekke inn psykologiske faktorer for å forklare at boligprisene faller, uttalte forskningsleder Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Dagens Næringsliv.

Med et unntak av en liten oppgang i august, har prisstatistikken fra Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) vist en fallende kurve siden april i år. Nylig ble det som er de svakeste novembertallene siden finanskrisen lagt frem.

Ifølge SSBs prognoser skal boligprisene falle og nå en bunn en gang litt ut i 2014, før de igjen begynner å stige. Beregnet som årsgjennomsnitt, innebærer anslagene et boligprisfall på 2,2 prosent neste år.

1,5 prosentpoeng av fallet skyldes psykologi, ifølge byrået.

Stemningsbølge
Prognosene er basert på makromodellen Kvarts, som nå er oppdatert med nye forhold for å forklare utviklingen i boligmarkedet.I den nye modellen har husholdningenes forventninger stor betydning for utvikling i boligprisene på kort sikt. Forventningene, slik de måles i trendindikatoren til TNS Gallup/Finans Norge, har falt betydelig gjennom 2013, og SSB tror de vil fortsette å falle frem til sommeren neste år.

Det betyr at dersom ikke stemningsbølgen faller videre slik SSB ser for seg, men isteden blir liggende flatt på dagens nivå, blir fallet i boligprisene neste år i stedet 0,7 prosent.

Les hele saken i DN her


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.