3300 må betale tilbake for mye bostøtte

  • 3300 må betale tilbake for mye bostøtte
    Husbankdirektør Bård Øistensen, krever tilbakebetalt bostøtte fra 3300 beboere.

Stortinget har vedtatt at det skal føres etterkontroll av bostøtte og Husbanken har nå gjennomført etterkontroll med nye regler. 3300 husstander får i disse dager et varsel om at de må betale tilbake for mye utbetalt bostøtte. Disse husstandene har hatt en årsinntekt på over 100 000 kroner høyere enn inntektsgrensene for å motta bostøtte

- Det er viktig for tilliten til forvaltningen at kun de som har krav på offentlige støtteordninger, får det, sier Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken.

- Jeg understreker at vi i første omgang sender ut et varsel om et mulig tilbakekrav. Dersom noen mener kravet er feil, har de frist til 15. januar for å komme med nye opplysninger, sier Bård Øistensen.

Etter at Husbanken har behandlet saken på bakgrunn av eventuelle nye opplysninger, vil et vedtak om tilbakekrav bli sendt ut i slutten av februar.

Bostøtte er for dem med lave inntekter og høye boutgifter. Det er om lag 150 000 mottakere årlig. For å sikre at pengene kun går til de som trenger det, sjekker Husbanken at ingen med for høy inntekt mottar bostøtte.

En kontroll av likningen for 2012 sammenholdt med oversikten over mottatt bostøtte samme år, viser at 3300 husstander kan ha fått for mye utbetalt bostøtte. Disse blir varslet om at Husbanken vurderer å kreve det tilbake. Når utmåling av bostøtten beregnes, skjer det med utgangspunkt i likningsopplysninger. Mottakerne plikter å melde fra om inntektsoppgang. De fleste som nå får et varsel har unnlatt å gjøre dette.

- Vi vil foreta individuelle vurderinger i vår behandling av disse sakene og legge til rette for gode tilbakebetalingsordninger for dem som trenger det, understreker husbankdirektøren.


Relaterte artikler

Oslo har de høyeste leieprisene Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) per 4. kvartal 2016 viser at Oslo fortsetter å ha det høyeste leienivået i Norge. Stavanger har derimot falt og ligger under sentrale områder i Bergen og Trondheim.

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke? Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mener at oppsigelse av leieforhold skal skje skriftlig ved brev. En oppsigelse pr epost er ikke tilstrekkelig og det vil være nødvendig med en lovendring for at en epostoppsigelse skal være gyldig. Samtidig presiserer departementet at en domstol kan komme til et annet resultat. Inntil en domstol tar stilling til dette er det derfor fortsatt uklart om en oppsigelse pr epost er gyldig eller ikke. KMDs uttalelse er likevel viktig.

Leieboerforeningen med ny styreleiar 19. mai avholdt Leieboerforeninga årsmøte på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo. Val-komiteens leiar Christian Hellevang gjorde greie for komiteens innstilling, og meldte at styreleiar og nestleiar på eiga hand hadde ytra ønske om å bytte plass.

Årsmøte 2015 og boligdebatt Leieboerforeningens ordinære årsmøte er 19. mai kl 17:30 på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter i Oslo (Sangerhallen), Rosenkrantzgate 7 (ved Hotel Bristol). Etter årsmøte følger LbF-debatten som er åpen for gratis og åpen for alle.