Europeisk uttalelse om sosial boligbygging

Subsidierte boliger må være tilgjengelig for brede grupper av befolkningen også i fremtiden. Vi er kritiske til tilnærmingen om utelukkende å fokusere lavinntektsgrupper da dette fører til sosial segregering. Byggebransjen vil gjennom en aktiv sosial boligpolitikk kunne være en sterk motor for videre økonomisk vekst, skriver 27 europeiske borgermesterne i en felles uttalelse fra oktober 2013.

EU må respektere medlemsstatenes rett til uavhengig å fastsette kriteriene for sosial boligpolitikk og -boligbygging i tråd med EUs nærhetsprinsipp (subsidarity). Dette er den eneste måten å møte lokale krav og behov på en fleksibel måte. Utviklingen i enkelte europeiske byer har vist at strenge, behovsprøvde tilgangskriteriene til sosiale boliger truer bosituasjonen for befolkningsgrupper.

Resolusjonen er underskrevet borgermesterne i Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bratislava, Brussel, Budapest, Bucharest, København, Haag, Dublin, Frankfurt, Hamburg, Krakow, Leipzig, Ljubljana, Milano, München, Nantes, Paris, Praha, Riga, Tallinn, Turin, Vilnius, Warszawa, Wien og Zagreb.

 

Les hele utalelsen her


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...