Mange opplever leiekonflikter


  • Publisert: torsdag 28 november, 2013 - 20:42
  • Skrevet av:
  • Stikkord: Økonomi, Nyheter  • Mange opplever leiekonflikter

Penger er oftest årsaken til konflikter i utleieforhold viser en ny undersøkelse. 

Mens de fleste tilfeller av utleie av bolig går greit, er det hele 23 prosent som har opplevd konflikter i leieforholdet. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Opinion Perduco for Help forsikring.

Mest krangel om penger
Det som skaper mest konflikter er penger. Av utleiere som svarte om konflikter, svarte hele 74 prosent at konflikten dreide seg at leieboeren ikke betalte husleien.

På leieboersiden er det også penger som oftest utløser konfliktene, men her er bildet noe mer delt: 16 prosent sier de opplevde konflikt om for ulovlig høy husleie. 24 prosent sier de har opplevd konflikt knyttet til tilbakeholdelse av depositum og andre ulovlige krev i forbindelse med tilbakelevering av leiligheten

Ekstra betaling? 
At utleiere forsøker å ta ekstra betaling utenom husleien er ikke uvanlig, forteller Anne Mette Hårdnes Skåret, advokat i Leieboerforeningen.

– Tallene i undersøkelsen samsvarer med våre egne erfaringer. Vi får ofte spørsmål og saker knyttet til depositum og særlig ulovlig økninger av husleien, forteller advokat Anne Mette Hårdnes Skåret i Leieboerforeningen.

Skader på leieobjektet og utleiers ulovlige inngang i boligen var også blant områder som kom høyt opp på konfliktsiden for leieboere.

Pass på pliktene
Leieboerforeningen minner leieboere om at de har plikt til å passe på boligen de leier, og ved å kjenne pliktene sine kan de unngå en del problemer:

– Leieboere har en vedlikeholdsplikt. Derfor er det viktig å passe på å vedlikeholde objektet etter avtalen. Vi ser en god del tilfeller om dette, men her er det sjelden at hverken leieboer eller utleier får fullt medhold, sier advokat Hårdnes Skåret.

Mange bruker ikke standardkontrakt. Men til tross for mange anbefalinger, viser undersøkelsen avslører også at bare seks av ti bruker standardkontrakt i leieforholdet.

Kontrakter utarbeidet av for eksempel Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund eller Leieboerforeningen.

Fare for feil
Ekspertene anbefaler sterkt å bruke standardkontrakter, både på leieboersiden og på leietagersiden:

– Uten kontrakt er det mye større risiko for tvist om hva som er avtalt. Det gjelder også bruk av egne oppsett. Ved å bruke en standardkontrakt sikrer man at partene tar stilling til viktige spørsmål. For utleier er det også viktig at leier vedtar klausul om tvangsgrunnlag for utkastelse, sier Thomas Nygaard i Help.

Anne Mette Hårdnes Skåret i Leieboerforeningen peker på at en del hjemmelagede kontrakter ofte har feil når det kommer hva som kan kreves i tillegg til leien:

– Jeg har for eksempel sett utleier som har krevet leieboerne for alle kommunale utgifter. Men det er lite som kan kreves ekstra. Her er det enten utleiere som prøver seg, eller som ikke kjenner reglene godt nok de heller, sier hun.

Les hele saken hos DinePenger.no


Relaterte artikler

Oslo har de høyeste leieprisene Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) per 4. kvartal 2016 viser at Oslo fortsetter å ha det høyeste leienivået i Norge. Stavanger har derimot falt og ligger under sentrale områder i Bergen og Trondheim.

Utleiere stiller for strenge krav til vedlikehold Flere utleiefirmaer skyver for mye av vedlikeholdsansvaret over på leietaker. Forbrukerombudet har kontrollert kontraktene til elleve utleiere, og ber...

3D-printer bygger eneboliger til 30 000 kroner Det kinesiske selskapet WinSun Decoration Design Engineering har bygget en enorm 3D-printer som kan skape opp mot ti hele hus per arbeidsdag. Husene e...

Frykter brannfarlige naboer 40 prosent av de som bor i blokk bekymrer seg for at naboens adferd er brannfarlig. Det viser en spørreundersøkelse som TNS Gallup har gjort for No...

Leieprisene i Oslo faller! Boligbyggs leieprisoversikt viser at markedsleien i Oslo er på vei nedover. Nedgang i leiepriser overrasker og bekymrer utleiere, men de fleste tror d...