Kutter i støtten til frivillige organisasjoner


  • Publisert: lørdag 16 november, 2013 - 21:52
  • Skrevet av:Byrådet i Oslo kutter 5,5 millioner i støtten til frivillige organisasjoner på neste års budsjett. Av dem som kan oppleve kutt er Leieboerforeningen, Fattighuset og Kirkens Bymisjon, skriver Dagsavisen 16. november 2013.

De ideelle organisasjonene mener dette strider mot både regjeringen og byrådets ønske om å satse mer på frivillighet.

Leieboerforeningen har et juridisk prosjekt der de hjelper NAV-sosial med boligjuridisk rådgivning. Prosjektet har pågått i tjue år. Nå foreslår byrådet i sitt budsjettforslag for 2014 at det blir nedlagt.

- Dette kom i stand fordi de daværende sosialkontorene samarbeidet med firmaer som klarte å lure kommunen trill rundt, forteller Lars Aasen i Leieboerforeningen.

- Derfor startet vi opp et prosjekt der vi tilbød å lære opp sosialkontorene gjennom kurs og rådgivning. Det har hindret ulovlige husleieøkninger og urimelige tilbakebetalingskrav. Det er et nasjonalt mål om at antall utkastelser blir redusert med 30 prosent. Vi har spesialkompetanse på dette, sier Aasen.

Ideell organisasjon
Leieboerforeningen er en ideell organisasjon, men har advokater knyttet til seg som også tjener penger.

- Vi regnet med at Velferdsetaten kom til å se på driftstilskuddet vårt, og dette har vi nå løst. Men det kom som lyn fra klar himmel når de sier at byrådet mener avtalen med NAV strider mot regelverket om offentlige anskaffelser.

- Dette skjer samtidig som den nye regjeringen ønsker å satse på ideelle organisasjoner og frivillighet, sier Aasen.

Han peker på at de har avhjulpet Nav slik at de har kunnet ha mindre byråkrati og mindre utgifter til urimelige utleiere.

Aasen peker på at den boligjuridiske tjenesten har hjulpet svakerestilte som ofte sliter med rus og psykiatri.

Helse- og sosialkomiteen skal behandle de foreslåtte kuttene i neste års budsjett den 19. november.

Bymisjonen fortviler
Hildegunn Hermansen i Kirkens Bymisjon forteller at flere av deres prosjekter foreslås kuttet.

- Et av dem er Robust som er et gratis samtaletilbud til familier og unge. Det er ingen ventetid, og de kan få samtaler med familieterapeuter før barnevernet eventuelt kobles inn. Vi når bredt ut, og i fjor hjalp vi over 200 familier.

- Vi håper politikerne besinner seg. Men vi blir bekymret når byråd Torger Ødegård sier det blir enda mer kutt. Hun reagerer også på at Primærmedisinsk verksted som jobber med isolerte minoritetsfamiliene får også kutt.

- Vi ønsker å være i dialog med familier og unge for å forebygge at ungdom blir påvirket av ekstreme miljøer.

Ønsket opprydning
Anne Kari Myrvold er seksjonssjef i Velferdsetaten i Oslo kommune. Hun forteller at Velferdsetaten har fått i oppdrag av byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester å ha en opprydning i tilskuddsordningene.

- Byrådet ønsket en gjennomgang av dette. Man ønsket at det skulle være mer i tråd med føringene som ligger i tilskuddsordningene, og mer i tråd med lover og regelverk.

- Vi kan ikke gi tilskudd som kommer i konflikt med reglene for offentlige anskaffelser og EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte. Byrådet har derfor satt i gang en gjennomgang av disse, sier Myrvold.

Kilde: Dagsavisen

Slik kutter byrådet:

  • Leieboerforeningens tilskudd til boligjuridisk rådgivning med Nav på 320.000 kroner foreslås kuttet.
  • Fattighuset går fra 50.000 i støtte til 33.000.
  • Kirkens Bymisjons Kultur for alle-prosjekt på Ammerudhjemmet foreslås kuttet fra 50.000 til 25.000 kroner.
  • Bymisjonens Primærmedisinske verksted for minoriteter, kuttes fra 980.000 til 657.000.
  • Bymisjonens prosjekt Natthjemmet for prostituerte får 130.000 mindre å rutte med.
  • Demensforeningen, Forbundet mot rusgift og Foreningen for fangers pårørende er alle ute av budsjettet.