Lettere å klage på håndverkeren


  • Publisert: fredag 15 november, 2013 - 11:53
  • Skrevet av:
  • Stikkord: Nyheter- Nå skal det bli lettere for forbrukere å få løst tvister med håndverkerne. Huseiernes Landsforbund og en rekke bransjeorganisasjoner har slått seg sammen og etablert Klagenemnda for håndverkertjenester.  Vi er glade for å være med på dette samarbeidet, som vi håper og tror vil være til nytte for mange huseiere, sier adm. dir Peter Batta i Huseiernes Landsforbund, som sammen med representanter for bransjeorganisasjonene lanserte den nye klagenemnda i dag.

Dersom håndverkerforetaket man har engasjert for å utføre arbeid på eiendommen, er medlem i en av bransjeorganisasjonene som deltar i samarbeidet, får man gratis avgjort tvister som faller inn under lov om håndverkertjenester. Hensikten er å gi forbrukerne en mulighet til enkelt å få avgjort en tvist, uten å måtte gå veien om advokater og domstolene. Nemda løser alle typer tvister som omfattes av håndverkertjenesteloven, enten det gjelder kvaliteten på arbeidet, forsinkelser, uenighet om pris eller andre problemer. Nemnda behandler ikke saker der tvistebeløpet er under kr 5000. Klage skjer på klageskjema som kan hentes på klagenemndas hjemmeside – håndverkerklagenemnda.no. En klage til nemnda avbryter foreldelsesfristen, og behandling i Klagenemnda kan også erstatte behandling av saken i Forliksrådet. 

- Vi ønsker å bidra til å synliggjøre skillet mellom de seriøse og de useriøse aktørene i byggebransjen og klagehåndtering er i så måte et viktig bidrag. Klagenemnda gir en grundig og faglig forankret saksbehandling hvor begge parter kommer til orde, sier Tor Backe, adm. direktør i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS .

Nemnda ledes av lagdommer Peter Meyer, og består for øvrig av to representanter fra hver av bransjeorganisasjonene samt to representanter fra Huseiernes Landsforbund.

Håndverkerklagenemnda er et samarbeid mellom Huseiernes Landsforbund og

  • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
  • Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)
  • Norske Anleggsgartnere (NAML)
  • NELFO – foreningen for EL og IT Bedriftene
  • Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL)
  • Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL)

Relaterte artikler

Utleiere stiller for strenge krav til vedlikehold Flere utleiefirmaer skyver for mye av vedlikeholdsansvaret over på leietaker. Forbrukerombudet har kontrollert kontraktene til elleve utleiere, og ber...

3D-printer bygger eneboliger til 30 000 kroner Det kinesiske selskapet WinSun Decoration Design Engineering har bygget en enorm 3D-printer som kan skape opp mot ti hele hus per arbeidsdag. Husene e...

Frykter brannfarlige naboer 40 prosent av de som bor i blokk bekymrer seg for at naboens adferd er brannfarlig. Det viser en spørreundersøkelse som TNS Gallup har gjort for No...

Leieprisene i Oslo faller! Boligbyggs leieprisoversikt viser at markedsleien i Oslo er på vei nedover. Nedgang i leiepriser overrasker og bekymrer utleiere, men de fleste tror d...

Bra bad viktigst for leietakerne Badet må holde god standard hvis folk skal la seg friste til å leie, viser en ny undersøkelse. Stue og soverom er det ikke like nøye med.  &nd...