Frykter budsjettkutt

  • Frykter budsjettkutt
    Lars Aasen i LbF

Høst er budsjettid - også for Leieboerforeningen. De siste ukene har foreningen både møtt Helse- og sosialkomiteen i bystyret om oslobudsjettet og Kommunal- og forvaltningskomiteen om statsbudsjettet.

I forhold til Oslo kommune er situasjonen svært krevende. En 20-årig avtale foreningen har hatt om leiejuridisk bistand og kompetanseoppbygging til NAV står i reell fare for å bli fjernet. Årsaken er byrådet har funnet ut at avtalen strider mot lov om offentlige anskaffelser. Selv om både NAV, Velferdsetaten og byrådet er positive til samarbeidet med NAV, kan teknikaliteter kjøre avtalen i grøfta. Leieboerforeningen finner det ekstra ille at dette skjer med et borgerlig byråd i Oslo samtidig som de borgerlige partiene på Stortinget og regjeringen Solberg har flagget økt satsing på frivilligheten. NAV-samarbeidet bidrar til å sikre rettssikkerheten til de svakeste på boligmarkedet i Oslo, og mange av disse sliter med utfordringer innen rus og psykiatri. Dersom avtalen med NAV må opphøre er det de mest svakstilte på det private leiemarkedet som blir rammet ved at NAV får færre muligheter til å hindre ulovligheter og overgrep i leiesektoren.

Statsbudsjettet
Boligdelen av statsbudsjettet er en videreføring av satsingsområder fra tidligere år. I møte med Kommunalkomiteen vektla foreningens leder, Lars Aasen, at komiteen må åpne øynene for at leiesektoren er en viktig del av boligmarkedet og leiesektoren må få økt politisk fokus. Leieboerforeningen mener at rammebetingelsene for utleie må legges til rette slik at vi kan få en moderat økning i antall utleieboliger. Leieboerforeningen ba også om at komiteen la mer penger i potten til Husbankens boligsosiale kompetansetilskudd og at det blir åpnet for at private kan få tilskudd til bygging av utleieboliger. Leieboerforeningen tok også opp den vanskelige situasjonen for frivillige organisasjoner som tilbyr tjenester til det offentlige.

Les mer:


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.