Finansier trygge og rimelige utleieboliger


  • Publisert: lørdag 02 november, 2013 - 17:49
  • Skrevet av:
  • Stikkord: Nyheter, lbf-nytt  • Finansier trygge og rimelige utleieboliger

Gode, trygge og rimelige boliger et grunnleggende behov og en menneskerett. Tilgang til en god bolig er en grunnpilar i ethvert demokratiske samfunn. 

Det er IUT - den Internasjonale leieboerunionen - som skriver dette i en felles uttalelse fra sin 19. kongress i Krakow i oktober 2013. 

Leieboerforeningen sitter i styret i International Union of Tenants og har signert IUT-uttalelsen som oppfordrer regjeringer, regionale og lokale myndigheter å legge til rette for bygging og tilgang til trygge og rimelige utleieboliger.

 

Les hele uttalelsen her (engelsk).


Relaterte artikler

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke? Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mener at oppsigelse av leieforhold skal skje skriftlig ved brev. En oppsigelse pr epost er ikke tilstrekkelig og det vil være nødvendig med en lovendring for at en epostoppsigelse skal være gyldig. Samtidig presiserer departementet at en domstol kan komme til et annet resultat. Inntil en domstol tar stilling til dette er det derfor fortsatt uklart om en oppsigelse pr epost er gyldig eller ikke. KMDs uttalelse er likevel viktig.

Leieboerforeningen med ny styreleiar 19. mai avholdt Leieboerforeninga årsmøte på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo. Val-komiteens leiar Christian Hellevang gjorde greie for komiteens innstilling, og meldte at styreleiar og nestleiar på eiga hand hadde ytra ønske om å bytte plass.

Årsmøte 2015 og boligdebatt Leieboerforeningens ordinære årsmøte er 19. mai kl 17:30 på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter i Oslo (Sangerhallen), Rosenkrantzgate 7 (ved Hotel Bristol). Etter årsmøte følger LbF-debatten som er åpen for gratis og åpen for alle.

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette