Kutter Leieboerforeningen

  • Kutter Leieboerforeningen
    Lars Aasen i Leieboerforeningen

Byrådets budsjettforslag for 2014 får store konsekvenser for NAV i bydelene. Et mer enn 20-årig boligjuridisk samarbeid med Leieboerforeningen foreslås avviklet neste år. For foreningen betyr dette kr 300.000 mindre i inntekter.

Leieboerforeningen er inne på to poster i kommunebudsjettet. Den ene er en generell driftsbevilgning og den andre er en samarbeidsavtale med NAV-sosial om boligjuridiske rådgivning og kompetanseoppbygging. Avtalen ble første gang inngått i 1993 og har pågått uavbrutt i mer 20 år. 

Samarbeidet innebærer at Leieboerforeningens jurister holder jevnlige husleiekurs, deltar på fagmøter og har en egen svartjeneste på telefon. For NAV-sosial som har et omfattende ansvar for bolig til svakstilte innbyggere og er direkte og indirekte involvert i tusenvis av private leieforhold, er kunnskap om husleieloven og leiemarkedet avgjørende. Tilbakemeldinger på samarbeidet med fra NAV-sosial er udelt positive. Det er ingen andre steder man kan henvende seg for å få akutt bistand og Leieboerforeningens advokater har en unik kunnskap som trolig ikke finnes mange andre steder. Om samarbeidet forsvinner vil mange svakstilte husstander rammes ved at de lettere blir gjenstand for omgåelser og ulovligheter i det ekstremt pressede leiemarkedet i Oslo.

- Vi er selvfølgelig skuffet over at byrådet ønsker å avvikle denne ordningen som vi erfarer at alle parter har vært fornøyd med i alle år. Vi har ikke fått noen begrunnelse så langt, sier daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen. 

I et notat fra byråd Anniken Hauglie til Helse- og sosialkomiteen om tilskudd til frivillige organisasjoner, ser det ut til at byråden mener at samarbeidsavtalen er i strid med kommunens anskaffelsesreglement. 

- Det er i så fall trist om stivbente, byråkratiske regler skal spenne bein for nyttig og fruktbart samarbeid. Det viser hvor tungt og vanskelig det er for frivillig sektor å jobbe mot det offentlige og at Oslo kommunens mål om økt samarbeid med frivilligheten pulveriseres av regelverk og stivbeint byråkrati. Vi har bedt om et møte, og håper det kan finnes måter dette samarbeidet kan videreføres på, sier Aasen.

- Dersom samarbeidsavtalen kuttes ut helt, betyr det at Leieboerforeningen mister en inntektspost på kr 330.000. Det betyr at Leieboerforeningen må stramme til ytterligere på et i utgangspunktet svært barbert budsjett. Det hjelper lite at byrådet foreslår å øke den generelle driftsbevilgningen med kr 90.000 til kr 650.000. Om Leieboerforeningen kommer gjennom et slikt kutt med bena på bakken, gjenstår derfor å se, sier Lars Aasen.

 


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...

Ikke fjern leieboers kjøpsrett ved seksjonering Leieboerforeningen mener det er et stort tilbakeskritt å fjerne leieboers rett til å kjøpe boligen hun leier om eier beslutter å seksjoner denne,...