Advarer mot å overkjøre Finanstilsynet

Det er ikke Finanstilsynets oppgave å hjelpe folk inn på boligmarkedet, og ikke klokt å be om å senke kravet til egenkapital på boliglån, sier statssekretær Morten Søberg i Finansdepartementet. 

Bakgrunnen er at de fire borgerlige partiene som nå skal i regjeringsforhandlinger, har lovet velgerne å senke kravet til egenkapital på boliglån fra 15 til 10 prosent.

- Det er veldig få saker der Finansdepartementet aktivt har fattet beslutninger som går imot tilrådningene fra Finanstilsynet, sier Søberg til nettstedet E24.

Hvis så skjer, vil det være et sterkt signal som bryter med hovedregelen om å stole på Finanstilsynets faglige uavhengighet, ifølge Søberg.

Venstre, Krf, Frp og Høyre har brukt boligpolitiske argumenter for å skulle lempe på kravene til egenkapital. Partiene argumenterer blant annet med at kravet skaper et klasseskille mellom de som har slektninger som kan stille med garanti eller lån for å dekke opp egenkapitalen, og de som ikke har det. Et flertall av økonomene som NRK har vært i kontakt med slår fast at det for norsk økonomis stabilitet er en bra at kravet er på 15 prosent.

Ifølge ledelsen i Finansdepartementet er det også soleklart at det ikke hører hjemme hos Finanstilsynet å ta hensyn til fordelingseffekter av de tiltakene de setter i verk for å beskytte norsk økonomi mot ubalanser:

Les hele saken på E24 her


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.