Ny landsdekkende leieboerorganisasjon


  • Publisert: mandag 16 september, 2013 - 12:11
  • Skrevet av:
  • Stikkord: LbF-nyttLeieboerforeningen Bergen og Oslo kommunale Leieboerorganisasjon (OKL) har gått sammen om å danne en landsdekkende paraplyorganisasjon for leieboere og som heterNorges Leieboerforening. Leieboerforeningen LbF har ingen planer om å gå inn i den nye organisasjonen.

Leieboerforeningen Bergen skriver på sin nettside www.leieboerportalen.no. 

Stig Høysæter i Leieboerforeningen Bergen

"Sammenslutningen utgjør ca 2000 medlemmer som omhandler både kommunale og private leieboere. Begge foreningene skal nå arbeide helhetlig, landsdekkende ved å starte leieboerforeninger i alle byer og tettsteder. Målet er å styrke leieboerorganiseringene ved opplyse om foreningenes virke, husleierett, rådgivning og andre bolig relaterte spørsmål. Den nye foreningen ble stiftet i Oslo og foreningene er likestilte uansett antall medlemmer. Målet er å samle alle byer og foreninger til en samlet paraplyorganisasjon der vi står sammen og der alle er med", skriver bergensforeningen på sine nettsider."

- Leieboerforeningen LbF har ingen foreløpige planer om å søke samarbeid med de to organisasjonene i Norges Leieboerforening, sier daglig leder Lars Aasen i en kommentar.

 


 
Arild Pedersen i OKL.

Leieboerforeningen LbF mottar statlig driftstilskudd via Husbanken. Leieboerforeningen Bergen har fått avslag om tilsvarende økonomisk støtte for 2013. OKL har på sin side fått avslag på kommunal driftsstøtte for 2014.- Vi har tidligere jobbet sammen Leieboerforeningen Bergen og OKL i Norges Leieboerforbund, men forbundet ble nedlagt i 2003 fordi vi blant annet ikke klarte å bli enige om felles strategier og mål. Leieboerforeningen LbF har etter dette fått medlemmer over hele landet. Vi har blant annet 150 medlemmer i Hordaland, og vi har nylig inngått en samarbeidsavtale med advokatfirmaet ABACUS og advokat Janneche C. Lintner som vil tilby advokatbistand til våre medlemmer i Hordaland og Rogaland. Vi jobber også aktivt for å gi et kommunale leieboere et attraktivt tilbud, og det er vårt avdelingskontor i Midt-Norge som leder dette arbeidet. Vi har som mål at vi skal organiserere langt flere kommunale leieboere i løpet av de neste årene - også her i Oslo, sier Aasen.

- Vi tror det er bra med litt konkurranse, og vi tror dette kan skjerpe oss slik at vi alle kan bli enda bedre. For leieboere er det bare en fordel om de kan velge mellom ulike tilbud. Pr i dag har vi et mer omfattende medlemstilbud enn hva vi tror Norges Leieboerforening har, og vi jobber svært aktivt for å bli enda bedre - hele tiden, sier Lars Aasen. 


Relaterte artikler

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke? Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mener at oppsigelse av leieforhold skal skje skriftlig ved brev. En oppsigelse pr epost er ikke tilstrekkelig og det vil være nødvendig med en lovendring for at en epostoppsigelse skal være gyldig. Samtidig presiserer departementet at en domstol kan komme til et annet resultat. Inntil en domstol tar stilling til dette er det derfor fortsatt uklart om en oppsigelse pr epost er gyldig eller ikke. KMDs uttalelse er likevel viktig.

Leieboerforeningen med ny styreleiar 19. mai avholdt Leieboerforeninga årsmøte på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo. Val-komiteens leiar Christian Hellevang gjorde greie for komiteens innstilling, og meldte at styreleiar og nestleiar på eiga hand hadde ytra ønske om å bytte plass.

Årsmøte 2015 og boligdebatt Leieboerforeningens ordinære årsmøte er 19. mai kl 17:30 på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter i Oslo (Sangerhallen), Rosenkrantzgate 7 (ved Hotel Bristol). Etter årsmøte følger LbF-debatten som er åpen for gratis og åpen for alle.

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette