NBBL med høye forventninger til ny regjering


  • Publisert: torsdag 12 september, 2013 - 10:03
  • Skrevet av:
  • Stikkord: BoligpolitikkNBBL har store forventninger til at de borgerlige innfrir i boligpolitikken. Stryking av BSU, reduksjon av egenkapitalkravet og lemping på tekniske krav til nye boliger, er mulig å få til på kort sikt, mener adm. dir. Thor Eek.

- Ikke minst Høyre har kommet med sterk kritikk av regjeringens boligpolitikk, og det skal bli interessant å se hvor fort de kan få til reduksjon i egenkapitalkravet og etterlengtet styrking av BSU-ordningen, sier NBBL-sjefen. Eek mener at dette er eksempler på tiltak det er mulig å gjøre noe med allerede i det kommende statsbudsjettet.

Lemping på tekniske krav til nye boliger er også noe Eek mener det er mulig å gjøre noe med på kort sikt.

– I dag er det slik at alle nye leiligheter skal være tilgjengelige for alle. Bare studentboliger har unntak fra denne regelen og det mener vi er feil. Vi hadde gjerne sett at småboliger gis unntak fra tilgjengelighetskravet. Kravene er fordyrende og kan faktisk føre til at bokvaliteten blir dårligere fordi f.eks. badet blir uforholdsmessig stort i forhold til resten av leiligheten, sier Thor Eek i NBBL.

Dette har Høyre lovet i boligpolitikken:

  •     Redusere egenkapitalkravet fra 15 til 10 %
  •     Styrke Boligsparing for ungdom (BSU)
  •     Bygge 2-3000 studentboliger i året
  •     Legge til rette for at boligbygging blir prioritert høyere i arealdisponeringen
  •     Revidere plan- og bygningsloven og deler av TEK10
  •     Sørge for raskere behandling av plan- og byggesøknadene på kommunalt nivå.

Kilde: nbbl.no


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.