Bytopia - nytt tidsskrift om by og byutvikling


  • Publisert: fredag 06 september, 2013 - 15:55
  • Skrevet av:Bytopia er et nystartet nettidsskrift viet debatt og kritisk tenkning om «byen». Gjennom tidsskriftet ønsker redaktørene å få fram og debattere nye perspektiver om by og byutvikling. Mange av artiklene er grundige og lange og her er det nye og for mange spennende og og uvante perspektiver på byutvikling. 

Tidsskriftet utgis av Foreningen Bytopia, og drives på ideell basis av redaksjonen som består av: 

  • Audun Myhra Bergwitz
  • Elida Høeg
  • Kristine Nybø
  • Leo Rygnestad
  • Petter Slaatrem Titland
  • Stefan Erbs
  • Thomas Hervard
  • Tiago Manuel Matos

Bytopia.no er støttet av Kaja og Bårds fond for gode formål og Fritt Ord.

Kontaktperson er Petter Slaatrem Titland: petter@bytopia.no.