Bostedsløse svakt økende


  • Publisert: onsdag 26 juni, 2013 - 10:41
  • Skrevet av:Nye tall fra NIBR (Norsk institutt for by- og regionsforskning) viser at 6.259 personer som bor i Norge mangler fast bolig.

​Fakta om bostedsløse

  • 6.259 personer var bostedsløse i 2012. I 2008 var antallet 6091.
  • Tar man hensyn til befolkningsveksten er andelen relativt stabil.
  • 679 barn er bostadsløse med sine foreldre. 23 prosent av under 25 år.
  • 54 prosent av avhengig av rusmidler, 38 prosent er psykisk syke.
  • 2 prosent sover ute.
  • 7/10 bostedsløse er menn.
  • De fleste bostedsløse bor his venner og familie, den nest største gruppen bor på hybelhus, hospits, campingplasser ol.
  • 77 prosent er født i Norge, 8 prosent er født i Afrika og 5 prosent i Asia og Oseania. 
 

Det er fem år siden kom den forrige kartleggingen av antallet bostedsløse i Norge, den gang var tallet 6.091 personer. Tar man hensyn til befolkningsveksten, er antallet relativt stabilt. Blant de som er bostedsløse er i overkant av 50 prosent rusavhengige, mens nærmere 40 prosent er psykisk syke. 679 er barn som er bostedsløs sammen med sine foreldre. To prosent er uteliggere, mens resten bor hos venner og kjente, eller på midlertidige botilbud.

Kommunalminister, Liv Signe Navarsete innrømmer til avisa Vårt land at hun har en jobb å gjøre, men peker på at tallene har stabilisert seg. Veksten i bostedsløse er også lavere enn veksten i folketallet.

Les mer Vårt land