Løper ut og inn på stortinget


  • Publisert: fredag 14 juni, 2013 - 12:16
  • Skrevet av: PromSys AdminLeieboerforeningen jobber nå intens for å løfte frem sine viktigste saker i forbindelse med at boligmeldingen snart skal behandles i Stortinget. Først ute var nestleder i Stortingets kommunalkomite, Gjermund Hagesæter (FrP). 7. mai hadde foreningen møte med Michal Tetzschner (H), Aksel Hagen (SV), leder i kommunalkomiteen og til sist Eirik Sivertsen (A), som er saksordfører for meldingen og Hilde Magnussen (A). Det er også avtalt møter med Venstre og KrF.

Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen Leieboerforeningen jobber for å få forståelse for behovet for økning av minste lovlige leietid fra tre til fem år, bedre husbankfinansiering av nye utleieboliger, utvidelse av Husleietvistutvalget til flere fylker og innskrenkninger i kommunenes adgang til å ta utbytte fra kommunale utleieboliger ved omfattende vedlikeholdsetterslep.

- Det er også viktig for oss å få partiene til å forstå at leiesektoren spiller en avgjørende rolle for å få til et bedre og mer velfungende boligmarked. Flere kommer til å leie bolig lenger enn det vi er vant med i Norge, og da må vi ha politisk forståelse for at det er behov for flere leieboliger og økt botrygghet for leieboere, sier daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen. I dette ligger også at det bør legges til rette for at flere leieboere skal være organisert i en leieboerforening. Vi opplever stor forståelse for våre synspunkter, og det blir spennende og følge den politiske behandlingen i ukene som kommer, sier Lars Aasen.

Les mer her:

Les Leieboerforeningens høringsnotat

Stortingets behandling av boligmeldingen

Regjeringen temaside om boligmeldingen