Årsmøtet 2020 gjennomføres ikke

Styret i Leieboerforeningen vedtok den 11. august 2020 at Leieboerforeningen ikke gjennomfører årsmøte 2020. - Sterkt beklagelig, men nødvendig, sier styreleder Sigmund Aunan.


  • Publisert: onsdag 12 august, 2020 - 13:05
  • Skrevet av: Red5. mai vedtok et enstemmig styre at årsmøtet 2020 måtte utsettes grunnet koronaepidemien. Spørsmålet ble behandlet på nytt i styremøte 11. august og et samlet styret var enige om at årsmøtet ikke kan gjennomføres i år slik smittesituasjonen er. 

Fysisk årsmøte
Styret la vekt på at det ikke er tilrådelig å gjennomføre et fysisk årsmøte slik koronasituasjonen er nå. Det er registrert et økende antall smittetilfeller i Oslo, i Norge og utlandet. I en rekke andre land er det gjeninnført nye og strenge tiltak for å hindre ny smittespredning. Norske myndigheter vurderer det samme. Mange av Leieboerforeningens medlemmer er på grunn av alder/helse sårbare for korona og bør ikke innviteres til å delta på denne type sammenkomster.

Digitalt årsmøte
De digitale løsningene som finnes pr i dag er lite egnet for et årsmøte for foreninger med flere tusen medlemmer. Løsningen som har vært vurdert som mest aktuell er utviklet av OBOS for borettslag/sameier og som normalt har fra noen 10-talls opp til noen hundre husstander som medlemmer. Leieboerforeningen har 4500 medlemmer. I følge Frivillighet Norge er de ikke kjent at noen foreninger av vår størrelse har benyttet seg av digitale årsmøter hvor potensielt flere tusen medlemmer blir invitert til å delta.

OBOS-løsningen har heller ikke noen form for support så all teknisk bistand til medlemmene for å delta i et et digitalt årsmøte vil måtte skje via de ansatte i Leieboerforeningen. Dette kan bli svært omfattende og umulig å håndtere for organisasjonen. 

Vedtekter vs. smittevern 
Leieboerforeningen har fått utarbeidett en juridisk redegjørelse som konkluderer med at foreninger generelt ikke har noen lovmessige krav til å gjennomføre et årsmøte. Det innebærer at det er foreningens egne vedtekter som er førende. Samtidig er det klart at foreningens vedtekter ikke står over generelle smittevernhensyn og øvrige bestemmelser som myndighetene måtte fastsette.

Varsling av medlemmer
Leieboerforeningens revidert regnskap og beretning for 2019 har ligget på tilgjengelig på hjemmsidene til foreningen fra 6. mai. Her har det også gått frem at beslutning om gjennomføring av styremøtet var utsatt til august. Det er ikke kommet inn noen reaksjoner fra medlemmer eller andre på dette .

Forutsetninger for en utsettelse
Styret/administrasjonen kan i perioden frem til det er avholdt et årsmøte ikke gjennomføre endringer i virksomheten eller aktiviteter som ville krevet behandling og godkjenning av årsmøtet etter vedtektenes § 7.

Årsmøtet 2021 må få til behandling både regnskap og beretning for 2019 og 2020.

Varsling
Alle aktive medlemmer varsles pr epost eller brevpost om avgjørelsen