Årmøte 2020 utsettes

Styret i Leieboerforeningen har vedtatt at årsmøte i Leieboerforeningen utsettes inntil videre. Saken skal drøftes på nytt styremøte 11. august.


  • Publisert: onsdag 06 mai, 2020 - 19:34
  • Skrevet av: RedDet er den alvorlige koronaepidemien som har medført at styret valgte å utsette årsmøte som er foreningens høyeste organ. Årsmøte behandler styrets beretning og regnskap, velger tillitsvalgte og fatter ellers beslutninger av betydning for organisasjonen. Leieboerforeningens vedtekter sier at årsmøtet skal gjennomføres innen utgangen av mai. Innkallingen skal skje fire uker før årsmøtet.

Et enstemmig styre bestemte derfor 5. mai at årsmøtet utsettes. Når og hvordan årsmøtet skal gjennomføres besluttes på neste styremøte som er i august. Vedtaket innebærer dermed at årsmøtet, som skal innkalles til 4 uker før det gjennomføres, tidligst kan skje i september.

Smittevern går foran vedtektene
Det er ingen formelle lover som setter krav til gjennomføring av årsmøter i foreninger, slik det for eksempel er i aksjeselskaper, sameier og borettslag. Det betyr at styret må forholde seg til Leieboerforeningens vedtekter. Samtidig er det helt klart at vedtektene ikke går foran myndighetenes smittervernbestemmelser som har et forbud mot større forsamlinger. Å innkalle og gjennomføre et ordinært årsmøte med medlemmer fysisk tilsted, er derfor ikke aktuelt lov slik situasjonen er nå. Selv om smittervernsbestemmelsene endres løpende, vet ingen hvordan situasjonen er noen uker frem i tid.

Styret vurderte også om det er i stand til å gjennomføre et digitalt årsmøte. Det er antakelig mange medlemmer i foreningen ikke har anledning til å være med på et digitalt møte og det er svært krevende, om ikke umulig, å gjennomføre et ordinært årsmøte med mange deltakere via live video. Styret er kjent med at det utvikles løsninger som gjør det mulig å gjennomføre forenklede årsmøter uten videooverføringer og styret vil vurdere en slik løsning når de samles over sommeren igjen.

Revidert regnskap og årberetning
Styrets beretning for 2019 og årsregnskap er ferdig og revidert og kan lastes ned fra våre hjemmesider. Fjoråret var et godt år for Leieboerforeningen med stor aktivitet på en rekke områder. Det var også økende politisk oppmerksomhet knyttet til en mer gjennomgripende endring og fornyelse av leiesektoren som Leieboerforeningen har jobbet for i mange år. Den debatten er ikke blitt borte på grunn av koronakrisen, men snarere forsterket. Dette vil derfor være et hovedsatsingsområde for Leieboerforeningen i året som kommer.

Beretning og regnskap finner du her