Boligpolitikk på 1. mai - bli med!

Alt snart klart til 1 mai. Her fra paroleverkstedet med kommunale beboere.

I valgåret 2019 ser det endelig ut som at boligpolitikk kommer på dagsorden i Oslo. Bli med oss 1 mai og krever bedre forhold for leieboere.


  • Publisert: søndag 28 april, 2019 - 11:22
  • Skrevet av: Red Vi i Leieboerforeningen opplever å bli lyttet til, og har deltatt aktivt i den boligpolitiske debatten den siste tiden. Vi jobber nå aktivt for blant annet forlengelse av minstetiden på leiekontrakter, en større profesjonell og ideell boligsektor, bedre bostøtte, allmennboliger – som er en dansk modell der folk med vanlig inntekt kan bo i rimelige, offentlig eide utleieboliger – bedre leieforhold blant leieboere på det private markedet, og sist men ikke minst har vi hatt en stor satsning på den kommunale boligsektoren i Oslo, der 25.000 vanskeligstilte leieboere har sine hjem. Denne sektoren har vært forsømt av våre folkevalgte i lang tid, og i dag er vedikeholdstetterslepet i den kommunale boligsektoren på over 3 milliarder kroner, store utfordringer i bomiljøene og høye priser som ikke reflekterer standarden. Nå har mange av beboerne i den kommunale boligsektoren i Oslo gått sammen og dannet aksjonsgruppen Boligopprøret. De krever rimeligere husleier, lengre kontrakter og en reell medbestemmelsrett. Leieboerforeningen støtter og samarbeider med aksjonsgruppen, og i år har vi bestemt oss for at 1. mai er en god anledning for å synliggjøre behovet for en mer aktiv og inkluderende boligpolitikk i Oslo.

Derfor inviterer vi alle våre Oslo-medlemmer til 1. maifrokost klokken 10 på Batteriet i Fredensborgveien 24a. Det blir god mat og boligpolitiske apeller, og etter frokosten går vi samlet til Youngstorget klokka tolv. Vi har laget plakater med boligpolitiske apeller, men det er selvsagt også lov å ta med egne plakater om man vil det. Vi har også fått en egen plass i toget – bakerst i pulje 4, og LO Oslo har også bestemt at boligpolitikk skal ha et viktig fokus i årets 1.maiarrangement.

1. maifrokosten er gratis, men for å vite hvor mye mat vi skal lage, ber vi deg melde deg på innen klokken 1200 i morgen via epost - klikk her.

Du kan også møte opp i toget og gå sammen med oss der.

Du kan lese mer om aksjonsgruppen Boligopprøret her