Økonomisk kompensasjon ved strømbrudd

Om strømbruddet varer lenger enn 12 timer har du krav på økonomisk kompensasjon (Foto: Skagerak energi)

Mange er ikke klar over at de kan kreve penger tilbake fra strømselskapet når strømmen blir borte lenge. Her får du en enkel oversikt over hva du har krav på, ifølge Huseiernes Landsforbund.


  • Publisert: onsdag 17 januar, 2018 - 15:03
  • Skrevet av: RedVed store snømengder eller ved kraftig uvær kan det blir strømbrudd som noen ganger varer lenge.

Nettselskapenes kunder har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. 

Satsene for utbetaling ved langvarige avbrudd er som følger:  

  • 600 kroner for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer,
  • 1 400 kroner for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer og
  • 2 700 kroner for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.

For avbrudd ut over 72 timer, skal det gis et tillegg på 1 300 kroner for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.  

Selv om strømmen kommer tilbake i perioder, vil flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende dersom du ikke får strømmen tilbake i minimum to timer sammenhengende.

Hvis du mener at du har krav på kompensasjon må du sende skriftlig krav direkte til nettselskapet. Skriftlig krav må fremmes innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet. Ofte er dette rundt tre måneder, men det kan variere fra selskap til selskap.

I klagen må du oppgi dato, adresse og kundenummer.  Dersom nettselskapet skulle avslå kravet ditt om kompensasjon, kan du sende en klage til NVE.  

Kilde: Huseiernes Landsforbund