Søker leieboere som vil være medforskere i innovativt prosjekt

Har du lyst til å være med på et spennende forskningsprosjekt? Sammen med kommunale og private leieboere i Oslo og Fredrikstad skal Leieboerforeningen (LbF), Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet - storbyuniversitetet og masterstudenter ved VID - vitenskapelige høgskole, kartlegge hvordan det oppleves å bo i leieboliger. Prosjektet er finansiert av Husbanken. Et mindre forprosjekt ble gjennomført i våren 2018 og ga lovende resultater.


  • Publisert: søndag 01 desember, 2019 - 10:52
  • Skrevet av: RedMålet med prosjektet er å utvikle et nytt verktøy – en boindeks – som kan måle leieboeres boopplevelse. Gjennom å kartlegge boopplevelse og boforhold får vi viktig kunnskap som vi beboerne kan benytte for å skape bedre og tryggere bomiljø.  

Vi søker etter seks til åtte beboere, fortrinnsvis kommunale leieboere, som vil være med på prosjektet. Som medforsker får du være med å utvikle metodene og spørsmålene og tolke dataene. Du skal også være med å samle inn data gjennom å intervjue andre leieboere. Som medforsker får du grundig opplæring.

Vi tilbyr deg: Å bidra aktivt med dine egne erfaring i en unik og nyskapende studie sammen med et team av forskere, fagfolk og masterstudenter. Forskningsprosjekt kan få betydning den videre utviklingen av den kommunale boligsektoren og bidra til økt beboermedvirkning. 

Beboere som deltar vil få et gavekort med verdi på inntil kroner 4 500, og vi dekker reisekostnader og mat. Alle beboere som deltar vil få en attest. 

Vi forventer at: Du er villig til å sette av to dager a tre-fire timer i januar 2020 til å være med drøfte hva som skal kartlegges, opplæring i intervjuteknikk og metode. Videre må du være med to, tre dager a tre-fire timer i januar/februar til å intervjue andre leieboere i andre gårder. Intervjuene gjennomføres sammen en masterstudent. AFI - OsloMet, VID og LbF vil følge opp alle deltakerne med veiledning og bistand. Opplæring og innsamling av data i Fredrikstad kommune vil skjer etter at vi er ferdige i Oslo.  

Hvordan bli medforsker: Vi søker 6-8 kommunale og private leiebeboere i Oslo som vil være medforskere. Vi søker medforskere som er leieboere og med ulike bakgrunn i forhold til alder, kjønn og etnisk bakgrunn. Du må beherske norsk, og det er en fordel om du behersker andre språk også.. Du vil ikke få lønn, men dekket mat- og reisekostnader. I tillegg vil du få et gavekort på inntil kr 4 500. Opplæring (obligatorisk) er torsdag 16. januar og 23. januar kl 16-20. Datainnsamling i Oslo i uke 4 og 5.

Send en kortfattet søknad om hvem du er og hvorfor du vil være med til daglig leder Lars Aasen. Søknadsfrist: 27. .desember 2019.

Last ned rapport fra forprosjekt på veieviseren