Ba Stortinget hindre kutt i tilskudd til heis

NBBL sammen med seks andre organisasjoner overleverte 31. oktober en fellesuttalelse mot kutt i heistilskuddet til Karin Andersen (SV), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

NBBL, Leieboerforeningen og fem andre andre organisasjoner har overlevert en fellesuttalelse mot kutt i heistilskuddet til Karin Andersen (SV), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.


  • Publisert: onsdag 01 november, 2017 - 20:45
  • Skrevet av: RedDe andre organisasjonene som stilte seg bak oppropet var Huseiernes Landsforbund, Pensjonistforbundet, Statens seniorråd, FFO og Ergoterapeutene.

Enighet blant politikerne - likevel kuttes heistilskuddet
Det er tverrpolitisk enighet om at eldre skal kunne bo lengst mulig i egen bolig. Dette er også noe de aller fleste ønsker. Ett viktig tiltak for at flere skal kunne bli boende hjemme, er heis. Likevel kutter regjeringen på nytt i tilskuddet som er avgjørende for at heisprosjektene i eldre blokker kan gjennomføres. Tilskuddet er nå redusert til 50 mill. kroner – en halvering på to år.

Thor Eek, adm. direktør i NBBL og initiativtaker til den felles uttalelsen, overleverte kravene til Karin Andersen (SV) leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, og nestleder i Venstre Ola Elvestuen den 31. oktober.

- Mange av de eldre beboerne i disse boligene har ikke råd til å flytte til nye boliger med heis, og kommer også til å slite dersom husleien stiger med 2000 kroner. Derfor er dette tilskuddet så viktig, sa Eek.

Karin Andersen takket for et viktig og helt nødvendig engasjement. Hun lovet å gjøre alt hun kunne for å reversere kuttet. 

Ola Elvestuen (V) var opptatt av å se på størrelsen av tilskuddet, men også på hvordan selve tildelingen av midlene skjer. 

Les felles uttalelse om heistilskuddet her