Skuffende fra byrådet

Byrådsets budsjettforslag kan betyr et trist farvel til det boligsosiale arbeidet Leieboerforeningen utfører for mange av byens mest vanskeligstilte innbyggere (foto: GAD, CC BY-SA 4.0).

Oslo kommune reduserer endelig på utbyttekravet fra det kommunale boligselskapet Boligbygg. Samtidig kutter byrådet i overføringen til Leieboerforeningen så det svir! Driftstilskuddet til foreningen reduseres dramatisk, og den storstilte satsing på boligsosialt arbeid blir ikke videreført av det rød-grønne byrådet.

Leieboerforeningen fikk 1,5 millioner i driftsstøtte i år. Vi søkte om 1,6 millioner for 2018, noe som ville gjort det mulig å intensivere den boligsosiale satsingen for å styrke kommunale bomiljø på beboernes premisser. I stedet velger altså byrådet å tilbakeføre driftstilskuddet til samme nivå som i 2016 – kr 650 000 – som om det blir stående betyr et trist farvel til mye av det boligsosiale arbeidet Leieboerforeningen gjør for mange av byens mest vanskeligstilte innbyggere.

Som om ikke dette var nok, kutter byrådet i tillegg 25 millioner til annet boligsosialt arbeid, som har gått til bydelene og de kommunale gårdene. Dette innebærer at den boligpolitiske snuoperasjonen byrådet satte i gang i 2016, har fått ett alvorlig skudd for baugen - og av det samme rød-grønne byrådet som satte det hele igang.

Det forhatte konsernbidraget som bystyret har krevet av Boligbygg, og som Leieboerforeningen har kjempet mot i en årrekke, blir for første gang redusert. Konsernbidraget har de siste årene ligget på mellom 300 og 400 millioner pr år, og har ført til at Boligbygg ikke har kunnet utføre nødvendig vedlikehold av sine egne boliger. Det allerede enorme vedlikeholdsetterslepet i de kommunale boligene er stipulert til 3,3 milliarder kroner og har vokst seg større år for år. Nå foreslår byrådet endelig å nedjustere utbytte med 100 millioner de neste to årene, og pengene skal Boligbygg selv få bruke på økt vedlikehold.

Leieboerforeningen skal selvfølgelig jobbe for at bystyret gjør endringer i budsjettforslaget for 2018, slik at foreningen kan fortsette det viktig arbeidet med å bistå beboere i kommunale boliger for å skape bedre og bærekraftige bomiljø. Vi skal også fortsette å jobbe for at konsernutbytte blir fjernet som en kommunal inntektspost inntil de kommunale boligene er satt i forsvarlig stand. 

Oslo-budsjett 2018 finner du her.