Høstfest for beboerne i Åkebergveien 50

Amal Farah (til venstre) og Hodan Jama Abdi (til høyre) hadde mye å snakke med byrådssekretær Anna Tresse om på beboerfesten.

Fredag 1. september arrangerte gårdsstyret i Åkebergveien 50 høstfest for alle beboere. Denne festen falt i tid sammen med Id-al-Adha og ble for mange av beboerne også en markering av Hadj.


  • Publisert: tirsdag 05 september, 2017 - 20:53
  • Skrevet av: RedAv Oddvin Forbord
Frivillig i Leieboerforeningen

Åkebergveien 50 ligger på Tøyen i bydel Gamle Oslo og er den eldste kommunale gården i Oslo. Gården har ca 50 leiligheter. Leieboerforeningen har bistått beboerne med å danne et gårdsstyre som på kort tid har fått gjennomført flere aktiviteter og gått i dialog med Oslo kommune om flere tiltak som kan bedre bomiljøet.

Beboerfesten ble holdt i Aktivitetshuset i Kolstadgata 1. Ca 90 deltakere møtte. Over halvparten av deltakerne var entusiastiske barn i sin fineste stas.

Styret ordnet med servering av mat og drikke. For anledningen var det også hyra inn en DJ som spilte variert musikk som både små og store danset til. Barna fryda seg også over den alltid like populære «stolleken».

Det var mye og god mat. Alt ble spist opp og det er det beste tegn på trivsel.

Lars Aasen fra Leieboerforeningen orienterte deltakerne om det pågående arbeidet med beboerorganiseringen i gården.  I januar i år ble det holdt et allmøte og valgte et styre. Styret har hatt flere styremøter og bl.a. hatt et eget møte med Boligbygg hvor ønsker og behov ble presentert for den kommunale gårdeieren.  De fleste av disse sakene har blitt fulgt opp og Lars kunne rapportere at gårdens styre har en god dialog med Boligbygg.

Anne Tresse, byrådssekretær for Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester hilste til deltakerne med å framheve viktigheten av samhold i de kommunale gårdene. Hun nevnte også at det på Tøyen er mange store barnefamilier som kanskje ikke har mulighet til å reise på ferie eller har hytter og feriesteder. For dem er et godt og trygt nærmiljø ekstra viktig. Et velfungerende gårdsstyre og fester som dette bidrar til det.

Også det kommunale utleieselskapet Boligbygg og den kommunale Velferdsetaten var med på festen.

Amal Farah og Hodan Abdi fra gårdsstyret hadde hovedansvaret for beboerfesten. Dette er det tredje store arrangementet som styret har gjennomført i år. Først var det dugnad / vårfest i mai i samarbeid med Booppfølgingstjenesten 

i Bydel Gamle Oslo.  I juli ble det arrangert felles tur til Tusenfryd med nesten 50 barn og en del voksne følgepersoner.

Gårdsstyret i Åkebergveien 50 har søkt og fått innvilget 50 000 kroner i bomiljøtilskudd fra Oslo kommune. Enda er det penger igjen, og snart skal styret ta stilling hva de skal bruke resten av pengene til.   

Dette er bare begynnelsen på et bomiljøarbeid som utvilsomt vil skape trivsel og trygghet i nærmiløet.