Utleier gir sommerjobb til ungdommer i bomiljøet

Ibrahim, Oussema og Adil bor og jobber på Bjørnåsen. Alle tre trives med sommerjobben og Utleiebolig tror dette er med på å gjøre bomiljøet på Bjørnåsen enda bedre.

Utleiebolig as betrakter leieboerne som sine kunder og ønsker å legge til rette for at beboerne skal trives best mulig og bli boende lenge. I år har utleieselskapet hatt fire ungdommer i blokka på sommerjobb som assistentvaktmestere. Alt tyder på suksess.

Fra før har alle barn under 18 år som bor i en av utleieboligene på Bjørnåsen fått gratis medlemskap i den lokale idrettsklubben. Utleier har også sponset Bjørnåsendagene med aktiviteter for små og store.

Selvaag
I 2014 begynte innflyttingen i de 96 nye utleieleiligheter på Bjørnåsen i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Bak prosjektet står Utleiebolig som eies av Selvaag, en av landets største utbyggere. Selve utbyggingen ble finansiert med Husbankens Grunnlån og slik har statlige og kommunale myndigheter fått viktig innflytelse i prosjektet. Leieboerforeningen har også gjennomført en beboerstudie og brukerundersøkelse i prosjektet. 
 

 

Selvaag satser stort på utleie og vil i løpet av få år ha mange hundre nye utleieboliger i Oslo, Lørenskog, Drammen og Bergen. 

Boligene har god standard med balkonger og fine uteområder. Alle boligene har livsløpsstandard. Det legges stor vekt på mest mulig profesjonell forvaltning, drift og vedlikehold og egen vaktmester. Det tette samarbeidet med bydelen, kommunen og Husbanken gjør at dette representerer et helt nytt og svært positivt tilskudd til leiesektoren i Norge.

Bydelen disponerer 40 prosent
Bydel Søndre Nordstrand disponerer 40 prosent av boligene gjennom såkalte tilvisningsavtaler. Dette innebærer at bydelene kan utpeke beboere til 40 prosent av utleieboligene. Inngåelse og oppfølging av leieavtalen skjer derimot mellom Utleiebolig og den enkelte leieboer. De resterende 60 prosent av boligene leies ut på det ordinære leiemarkedet. Ingen kan se hvilke boliger som er tildelt av kommunen eller leid ut på det åpne markedet.  

Husbanken har i løpet av et par år finansiert omtrent 1000 nye private utleieboliger over hele landet etter samme modell. Og alt tyder på at det kommer mange flere i årene som kommer. Leieboerforeningen har hele tiden vært i en i tett dialog med Husbanken, kommunal sektor og utbyggersiden. Vi har samlet inn erfaringer og få på plass retningslinjer og krav til blant annet profesjonell forvaltning og tilrettelegging for beboermedvirkning.

 

Les mer:

 


Relaterte artikler

Årsmøte og foredrag om muggproblemer Leieboerforeningen holder årsmøte 15. mai. Etter årsmøte vil en av Norges fremste eksperter på mugg fortelle oss mer om hva som er farlig og ufarlig og hva du bør vite om mugg i boligen.

Kommunale bomiljø får høyere prioritet i Oslo I hovedstaden har byrådet og støttepartiet Rødt nå inngått budsjettavtale for 2017. Avtalen innebærer et betydelig løft for de kommunale gårdene, og Leieboerforeningen er svært glade for det som nå kan være en snuoperasjon på et velferdsområde som i mange år har vært nedprioritert.