Politikerpreik volum 3: Arbeiderpartiet

Stine Renate Håheim fra Arbeiderpartiet har møtt Leieboerforeningen for å snakke om boligpolitikk. (Foto: CC BY-ND 2.0)

I 1951 sa Arbeiderpartiets Trygve Bratteli at ingen skulle tjene penger på å eie en annens bolig. Dette gullkornet er et speil på datidens boligpolitikk - en ganske annen enn dagens. Dagens Arbeiderparti har heller ikke så stor innflytelse som dengang da, så vil det komme en ny vår for den sosiale boligpolitikken hvis Arbeiderpartiet kommer til makta igjen?

Vi har tatt turen til Stortinget igjen, for å snakke med Arbeiderpartiets boligpolitiske talsperson, Stine Renate Håheim. Arbeiderpartiet har en lang og stolt boligpolitisk tradisjon, men som opposisjonsparti er mulighetene til å påvirke boligpolitikken små. Vi har lest gjennom partiprogrammet, og der skorter det litt på leiepolitikken. Derfor må vi spørre: 
 

 

Har Arbeiderpartiet sett seg blind på eierlinja, eller tar dere hensyn til at ikke alle kan eller vil eie sin bolig? 
- Arbeiderpartiet mener det er bra at mange eier sin egen bolig i Norge, og vil legge til rette for at de som ønsker det skal kunne eie sitt eget hjem. Derfor vil vi bygge flere boliger, koble boligbygging og kollektivutbygging tettere sammen og styrke Startlånsordningen. Men samtidig skal vi legge til rette for de som må leie bolig. Vi vil derfor bygge flere studentboliger og kommunale utleieboliger for å få leieprisene ned. Vi vil også stimulere til flere profesjonelle utleieaktører som kan gi større forutsigbarhet og bedre bomiljø for de som leier, forteller Håheim oss fra Stortingets vandrehall. 

Husbankens vekst og fall - og vekst? 
Den Norske Stats Husbank ble opprettet i 1946, av et Storting der Arbeiderpartiet hadde flertall. Husbanken var statens viktigste boligpolitiske virkemiddel, og fram til åttitallet kunne folk med vanlige inntekter bygge "Husbank-hus" med gunstig rente. Utover nittitallet ble Husbankens rolle redusert og sentrert til å bekjempe bostedsløshet og å bistå vanskeligstilte med å skaffe eller beholde boligen, i form av en svekket startlånsordning og statlig bostøtte.
Arbeiderpartiet ønsker å styrke Husbanken, og har foreslått å øke dagens budsjettramme med sju millioner i sitt alternative budsjettforslag.

- Utviklingen som regjeringen har ført, hvor tilskudd blir kuttet og ordninger fjernet, må snus. Det er viktig at Husbanken er et sterkt kompetansemiljø som kan kan hjelpe kommuner som ønsker å løfte den sosiale boligpolitikken. Arbeiderpartiet mener at flere unge skal få mulighet til å få startlån for å kjøpe sin egen bolig , og vi vil se på hvordan vi kan bruke Husbanken for å realisere enda flere leie-til-eie-prosjekter.sier Håheim. 


Leieboerforeningen er enige med Arbeiderpartiet i at Husbanken må styrkes. Hva vi mener om resten av partiets boligpolitikk, og om de andre partiene som stiller til valg, må du følge med videre for å finne ut. Til høsten skal terningen kastes, og vi vil fortelle deg hvilket parti som har den beste politikken for oss som leier vårt hjem.

 


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Blokka vår - Kommunale leieboere forteller Hvordan opplever kommunale beboere hverdagen? Spør du leieboerne, vil du raskt få historier om små og store utfordringer som bidrar til å forsterke enn ellers krevende hverdag. Vi har intervjuet noen kommunale beboere og latt forfatter Vigdis Hjorth dramatisere historiene ned til fem korte filmer.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.